Aktuellt

Aktuell debatt om gängkriminalitet

Publicerad: 14 juni 2019 klockan 14.43

Uppdaterad: 25 juni 2019 klockan 17.18

Den 25 juni höll riksdagen en aktuell debatt om gängkriminalitet.

Moderaterna hade begärt debatten. Från regeringen deltog inrikesminister Mikael Damberg (S).

Debatten går att se i efterhand via webb-tv.

Debattregler

En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Den minister i regeringen som ansvarar för frågan deltar också.

Företrädaren från det parti som begärt debatten inleder med ett anförande på längst 1 minut. Därefter följer två omgångar med anföranden för alla talare utom för ministern som har rätt till ett tredje avslutande anförande.

Anförandena hålls i talarstolen på podiet och replikerna tas i talarstolarna framför podiet.

Ett parti kan begära att riksdagen ska debattera en viss fråga som är aktuell. Talmannen beslutar om och när den aktuella debatten ska ske efter samråd med alla partiernas gruppledare.