Aktuellt

Det bör bli lättare för en hyresgäst att påverka lägenhetens standard

Publicerad: 4 juni 2019 klockan 13.35

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att ge hyresgäster större möjlighet att komma överens med hyresvärden om att anpassa den egna lägenhetens standard. M, V och KD reserverar sig mot olika delar av förslaget.

För att hyresrätten ska uppfattas som en attraktiv boendeform är det viktigt att hyresgästerna har möjlighet att påverka hur den egna bostaden är utformad. Som en del i överenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår regeringen därför en ny modell för avtal mellan hyresgäster och hyresvärdar.

Överenskommelsen ska gälla i tio år

Förslaget innebär att hyresgästen och hyresvärden kan komma överens om antingen en prishöjning för att höja lägenhetens standard, eller en lägre hyra för att sänka den: det som brukar kallas för tillval eller frånval. Eftersom ett tillval kan innebära en stor kostnad för hyresgästen ska hyresvärdens förhandlingsskyldighet även gälla hyrestillägg som görs på grund av tillval. Förhandlingsskyldigheten gäller däremot inte för tillval som håller sig inom en överenskommen prislista. Överenskommelsen mellan hyresgäst och hyresvärd ska gälla i tio år, och därefter ska samma regler för prissättning gälla som för hyran i övrigt.

De nya reglerna föreslås gälla från och med den 2 oktober 2019.

M, V och KD har reservationer mot förslaget

Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget och tycker att det finns en risk att hyresgästen får betala dubbelt för sådant som hon eller han har valt som tillval, vilket kan innebära att bruksvärdessystemet och konsumentskyddet urholkas.

Moderaterna och Kristdemokraterna är i grunden positiva till förslaget, men tycker att skyldigheten att förhandla om hyresgästens tillval och frånval skapar en onödig byråkratisk börda och bör tas bort.

Kontaktperson för media

Emma Hellman, föredragande i civilutskottet, telefon: 08-786 52 93, e-post: emma.hellman@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt och beslut torsdagen den 13 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument

Civilutskottets betänkande 2018/19CU18 Fler tillval för hyresgäster (publiceras den 4 juni)