Aktuellt

Regeringen vill förlänga anställningsskyddet till 69 års ålder

Publicerad: 4 juni 2019 klockan 13.26

Regeringen vill förlänga anställningsskyddet för arbetstagare från 67 till 69 års ålder. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Vänsterpartiet reserverar sig mot delar av förslaget.

För att ge arbetstagare trygghet i sin anställning finns det så kallade anställningsskyddet. Det skyddar bland annat arbetstagaren från att bli uppsagd utan någon saklig grund innan arbetstagaren uppnått en viss ålder. Enligt dagens regler gäller anställningsskyddet tills arbetstagaren fyller 67 år, men enligt regeringens förslag ska åldersgränsen höjas till 69 års ålder.

I takt med att medellivslängden ökar och pensionerna behöver räcka längre, måste även arbetslivet förlängas. De som kan, vill och orka arbeta längre bör ha möjlighet att göra det och då måste eventuella hinder tas bort, konstaterar regeringen. Det är därför nödvändigt att anställningsskyddet förlängs, så att ingen under 69 år kan bli av med sin anställning på grund av sin ålder.

Arbetsmarknadsutskottet håller med regeringen och välkomnar förslagen. Att ta tillvara på äldres kompetens har en stor betydelse för arbetsmarknaden, men även för den enskilda individen som har möjlighet att påverka storleken på sin egen pension. Utskottet påpekar dock att ett långt och hållbart arbetsliv kräver ytterligare åtgärder, exempelvis på arbetsmiljö- och utbildningsområdet. Utskottet kommer fortsatt att följa arbetet med pensionsöverenskommelsen på Regeringskansliet.

Bygger på blocköverskridande överenskommelse om pensioner

Regeringens förslag grundar sig i den pensionsöverenskommelse som den så kallade Pensionsgruppen arbetade fram under 2017 och som står bakom det nuvarande ålderspensionssystemet. Pensionsgruppen är en blocköverskridande arbetsgrupp som består av representanter från Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Gruppens uppgift har varit att utveckla pensionssystemet och säkra långsiktigt höjda och trygga pensioner.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya reglerna ska börja gälla stegvis. Den 1 januari 2020 höjs åldersgränsen till 68 år och den 1 januari 2023 till 69 år.

V har synpunkter i en reservation

Vänsterpartiet är positivt till delar av regeringens förslag, så som en höjd åldersgräns för anställningsskyddet, men reserverar sig bland annat mot att uppsägningstiden ska vara begränsad till en månad. Partiet anser att en månad är för kort i förhållande till hur lång tid det kan förväntas ta att få till stånd pensionsutbetalningar och annat innan anställningen upphör. Partiet föreslår i stället tre månaders uppsägningstid.

Kontaktperson för media

Anna-Lena Hultgård Sancini, kanslichef arbetsmarknadsutskottet, telefon 08-786 68 55, e-post anna-lena.hultgard.sancini@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt fredagen den 14 juni, beslut tisdagen den 18 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Arbetsmarknadsutskottets ledamöter

Dokument

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2018/19:AU12 Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år