Aktuellt

Regeringen bör se över regleringen för idrottsgymnasier

Publicerad: 5 juni 2019 klockan 12.53

Uppdaterad: 5 juni 2019 klockan 12.59

Utbildningsutskottet anser att det ska finns goda möjligheter att kombinera gymnasiestudier med elitidrott. Utskottet uppmanar därför regeringen att se över om det behövs särskilda regleringar för idrottsgymnasier som möter olika idrotters behov och förutsättningar.

Att kunna kombinera elitidrott med gymnasiestudier är viktigt för att främja framväxten av nya idrottstalanger, och för att de samtidigt ska kunna få en gymnasieutbildning som de kan bygga vidare på senare i livet när elitkarriären är över.

Utbildningsutskottet vill därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att utreda möjligheterna att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier. Såväl effekter som konsekvenser av en sådan förändring bör också utredas.

Kontaktperson för media

Catarina Molin, föredragande utbildningsutskottet, telefon: 08-786 42 48, catarina.molin@riksdagen.se

Preliminär dag för debatt och beslut

Torsdag 13 juni

Ledamöter

Utbildningsutskottets ledamöter

Dokument

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU17 Frågor om otillåten spridning av nationella prov och om att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier