Aktuellt

Skatteutskottet säger ja till höjt RUT-avdrag

Publicerad: 16 maj 2019 klockan 14.45

Regeringen vill höja taket för RUT-avdrag från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.

Enligt dagens regler om skattereduktion för vissa hushållsnära tjänster, det så kallade RUT-avdraget, kan privatpersoner få avdrag på skatten för exempelvis städning, barnpassning och trädgårdssysslor. För personer under 65 år gäller detta för kostnader upp till högst 25 000 kronor per person och per år. Nu vill regeringen höja taket till 50 000 kronor, så att taket är detsamma för alla skattskyldiga oavsett ålder. Det höjda taket om 50 000 kronor per person och per år gäller för både RUT- och ROT-arbeten sammanlagt.

Skatteutskottet tycker i likhet med regeringen att det är viktigt att stimulera företagande, öka investeringar och skapa nya arbetstillfällen. Det är särskilt viktigt att skapa goda villkor för små och växande företag. Utskottet ställer sig därför bakom regeringens förslag om att i ett första steg höja taket för RUT-avdraget för skattskyldiga som inte fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 juli 2019, men ska gälla retroaktivt för hela beskattningsåret 2019.

Bygger på överenskommelse mellan regeringen, C och L

Regeringens förslag bygger på den överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna som gjordes i januari 2019. Där framgår det bland annat att taket för RUT-avdraget ska tredubblas och att ett första steg är en höjning till 50 000 kronor från och med den 1 juli 2019. Även riksdagen har uppmanat regeringen att återkomma med ett förslag på höjt RUT-avdrag till 50 000 kronor från och med den 1 juli 2019.

V reserverar sig mot förslaget

Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget med skälet att de inte tycker att hushållsnära tjänster ska skattesubventioneras. Enligt partiet är skattereduktionen ojämnt fördelad över inkomstfördelningen och de menar att låg- och medelinkomsttagare subventionerar höginkomsttagares hushållstjänster.

Moderaterna och Kristdemokraterna stöder förslaget om ett höjt tak för RUT-avdrag, men reserverar sig mot själva motiveringen i förslaget. De håller inte med om att den ekonomiska jämlikheten skulle minska med förslaget, utan menar tvärtom att det bidrar till att jämlikheten ökar, då fler går från arbetslöshet till jobb som innebär högre inkomster.

Kontaktperson för media

Marianne Kilnes, föredragande skatteutskottet, telefon 08-786 52 87, e-post marianne.kilnes@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Tisdagen den 28 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Skatteutskottets ledamöter

Dokument

Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU20 Höjt tak för RUT-avdrag (publiceras 23 maj).