Aktuellt

Talmannen invigde demokratifirande i Umeå

Publicerad: 12 mars 2019 klockan 16.24

Talman Andreas Norlén besökte Umeå, Västerbottens län, den 10-11 mars. Demokratin stod i fokus för programmet under de två dagarna, eftersom besöket är ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomfördes i samarbete med landshövding Magdalena Andersson.

Talmannen håller tal framför utställningen om demokrati

Vandringsutställningen Fira demokratin! invigs på sin första anhalt, Umeå. Foto: Riksdagsförvaltningen

För att understryka att det är hela Sveriges demokrati som firas kommer talmannen och de vice talmännen att besöka alla län under valperioden och diskutera såväl demokratins historiska genombrott i går som demokratins utmaningar och möjligheter i dag och i morgon.

Besöket i Västerbotten inleddes med vernissage av vandringsutställningen Fira demokratin! Den kommer att turnera runt i landet och det första stoppet är i Umeå. Utställningen invigdes på Västerbottens museum med tal av talmannen, landshövding Magdalena Andersson och museichef Ulrica Grubbström. Invigningen följdes av ett panelsamtal på temat Fira hela Sveriges demokrati 100 år, med talmannen, Lena Berggren, docent i historia och Anders Lidström, professor i statsvetenskap modererat av Ola Nordebo, politisk chefredaktör på Västerbottens-Kuriren.

På kulturhuset Väven mötte talmannen allmänheten och svarade på frågor innan han med delegation gjorde en guidad vandring tillsammans med Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande i Umeå och Lars Sahlin, biträdande kulturchef Umeå. Därefter besöktes också Kvinnohistoriskt museum under ledning av museichef Maria Perstedt.

På kvällen stod landshövdingen värd för en middag med gäster från olika delar av länet och från olika samhällssektorer.

Talmannen pratar med två ungdomar i ett fik

Talmannen samtalar med representanter för elevkår och skoltidning på Midgårdsskolan. Foto: Riksdagsförvaltningen

Under måndagen besökte talmannen Midgårdsskolan i Umeå för att träffa elever och skolledning. Talmannen höll också en föreläsning om firandet av demokratijubileet samt om demokratins utmaningar.

På Umeå universitet arrangerades ett panelsamtal om demokrati och regeringsbildning, med talmannen och Johan Hellström, docent i statsvetenskap, modererat av Elvira Ahlring, ordförande i studentföreningen Nordpol.

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. De första fullt ut demokratiska riksdagsvalen ägde rum 1921 och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018-2022 firar riksdagen demokratins genombrott. Som ett led i firandet kommer talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) under valperioden att resa runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken. Mer information om demokratijubileet finns på http://firademokratin.riksdagen.se/