Aktuellt

Regeringen bör utreda en ny tvåårig yrkesskola på gymnasienivå

Publicerad: 18 mars 2019 klockan 13.13

Regeringen bör utreda om det går att inrätta en tvåårig yrkesskola på gymnasienivå. Det tycker utbildningsutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, om det till regeringen. S, MP och V reserverar sig mot det förslaget.

Arbetsmarknaden förändras allt snabbare och kraven på kunskap och kompetens ökar. Samtidigt lämnar alltför många elever grundskolan utan behörighet till gymnasiet. De som inte har behörighet kan gå ett av gymnasiets introduktionsprogram. De är individuellt anpassade för varje elev. Skolverket har tillsammans med branscherna tagit fram påbyggbara yrkespaket för eleverna på introduktionsprogrammen.

En tvåårig yrkesskola ska ge snabbare inträde till arbetslivet

Alla arton yrkesprogram och högskoleförberedande program i gymnasieskolan är treåriga i dag. För de elever som inte kommer in på ett sådant program bör det finnas en första väg in i ett yrke eller en brygga till fortsatta studier. Utbildningsutskottet vill därför att en ny tvåårig yrkesskola etableras. Därför föreslår utskottet att riksdagen uppmanar regeringen att utreda möjligheten att etablera en ny tvåårig yrkesskola på gymnasial nivå som är en del av det ordinarie utbildningssystemet.

Utbildningen ska utformas i nära samverkan med näringslivet och innehålla omfattande arbetsplatsförlagt lärande. Utbildningen ska hålla hög kvalitet och vara relevant för arbetsmarknaden. Det blir därmed en väg för dem som snabbare vill ut i arbetslivet.

Förslaget till tillkännagivande kommer från motioner av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag.

S, V och MP reserverar sig

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker inte att riksdagen ska göra något tillkännagivande till regeringen. Enligt partierna har regeringen redan tagit initiativ för att underlätta studierna för elever på introduktionsprogrammen. Effekterna av yrkespaketen på introduktionsprogrammen bör även utvärderas innan nya skolformer etableras.

Kontaktperson för media

Roger Aule, föredragande utbildningsutskottet, telefon 08-786 42 44, e-post roger.aule@riksdagen.se

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt och beslut onsdag 3 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Utbildningsutskottets ledamöter

Dokument

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU11 Gymnasieskolan