Aktuellt

Ja till sociala trygghetsförmåner och ersättning för vårdkostnader vid brexit

Publicerad: 26 mars 2019 klockan 14.16

Socialförsäkringsutskottet vill att riksdagen säger ja till ett förslag från regeringen som syftar till att mildra konsekvenserna av brexit på det sociala området. Svenska sociala trygghetsförmåner och ersättning för vårdkostnader bör fortsätta att betalas ut till personer i Storbritannien under en period även efter det att landet har lämnat EU.

Storbritannien har för avsikt att lämna EU (brexit). Ett avtal om utträde har förhandlats fram mellan EU och Storbritannien, men det har ännu inte godkänts av det brittiska parlamentet. Socialförsäkringsutskottet anser att det finns en risk att Storbritannien lämnar EU utan att ett utträdesavtal har börjat gälla.

Därför föreslår utskottet att riksdagen säger ja till ett förslag från regeringen om att under en övergångstid fortsätta att betala ut svenska sociala trygghetsförmåner i samband med att Storbritannien lämnar EU. Med undantag för arbetslöshetsförsäkringen ska svenska sociala trygghetsförmåner kunna fortsätta att betalas ut till privatpersoner i Storbritannien under en övergångsperiod. Privatpersoner ska också kunna få ersättning för vårdkostnader under samma övergångstid.

Tanken är att mildra konsekvenserna för privatpersoner

Syftet med förslagen är att mildra de allvarligaste konsekvenserna för privatpersoner av brexit, ge personer tid för omställning och möjlighet att fatta väl underbyggda beslut om sin situation.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 29 mars 2019. Möjligheterna att använda reglerna om sociala trygghetsförmåner och ersättning för vårdkostnader föreslås upphöra att gälla vid slutet av år 2019, med vissa övergångsregler.

Socialförsäkringsutskottet vill att ärendet avgörs trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före det att beslutet tas. Utskottet anser att det är viktigt att de nya reglerna börjar gälla senast samma dag som Storbritannien kan lämna EU.

Kontaktperson för media

Maria Norberg, föredragande socialförsäkringsutskottet, telefon 08-786 46 18, e-post maria.norberg@riksdagen.se

Preliminär dag för debatt och beslut

Onsdag 27 mars

Ledamöter

Socialförsäkringsutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2018/19:SfU24 Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området med anledning av brexit (publiceras 26 mars)