Aktuellt

Finansutskottet föreslår ja till ny lag om tjänstepensionsföretag

Publicerad: 12 november 2019 klockan 11.23

Ett enigt finansutskott föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om nya regler för en ny typ av företag, tjänstepensionsföretag. Utskottet vill också att regeringen gör flera ändringar i de nya reglerna och föreslår att riksdagen ska rikta fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen.

Regeringens förslag innebär att försäkringsföretag som driver tjänstepensionsverksamhet och tjänstepensionskassor kan bli tjänstepensionsföretag. Det ska också vara möjligt att bilda helt nya sådana företag. Tjänstepensionsföretagen ska följa de nya reglerna. Förslaget bygger på EU-bestämmelser om tjänstepensionsinstitut (andra tjänstepensionsdirektivet).

Tjänstepension är ett komplement till den allmänna pensionen. Det är den del av pensionen som arbetsgivaren betalar. Det finns inte något krav på att en arbetsgivare ska erbjuda tjänstepension till sina anställda men omkring 90 procent av arbetstagarna i Sverige omfattas av tjänstepension. Tjänstepensionsföretag ska förvalta kapital till tjänstepensioner.

Vissa ändringar i regelverket behövs

Finansutskottet tycker att EU-reglerna ska införas i Sverige på det sätt regeringen föreslår. Utskottet ser dock att regeringen behöver göra mer för att säkra en effektiv förvaltning av tjänstepensionskapital och ett fullgott skydd för pensionärerna. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska rikta fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om att skyndsamt ta fram förslag till ändringar i reglerna för tjänstepensionsföretag när det gäller:

  • solvens inklusive kapitalkrav, så att tjänstepensionsföretagen ges goda förutsättningar att erbjuda bra och trygga tjänstepensioner,
  • information, så att kollektivavtalsparterna har avtalsfrihet i fråga om information till företag och anställda om tjänstepensioner,
  • egenföretagares försäkringar, så att det blir möjligt för tjänstepensionsföretag att erbjuda sådana försäkringar,
  • tilläggsförsäkringar, så att företag som erbjuder sådana försäkringar inte i praktiken utestängs från de nya reglerna om tjänstepensionsföretag.

Ett utskottsinitiativ bakom förslagen

Förslagen om tillkännagivanden har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ från alla riksdagspartier. Ett utskottsinitiativ betyder att förslagen har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Kontaktperson för media

Elisabeth Johansson, föredragande i finansutskottet, telefon 08–786 40 27, e-post elisabeth.johansson@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt och beslut onsdagen den 13 november. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU12 En ny reglering för tjänstepensionsföretag