Aktuellt

Ingen misstroendeförklaring mot justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Publicerad: 13 november 2019 klockan 11.25

Uppdaterad: 15 november 2019 klockan 10.06

Riksdagen röstade under fredagen nej till Sverigedemokraternas begäran om att rikta en misstroendeförklaring mot justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S). 131 ledamöter röstade nej till misstroendeförklaringen, 57 ledamöter avstod från att rösta och 151 ledamöter röstade ja.

I samband med partiledardebatten den 13 november begärde 48 ledamöter att riksdagen ska hålla en omröstning om misstroendeförklaring mot justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Voteringsresultatet (pdf, 1 MB)

Riksdagen kan göra en misstroendeförklaring mot en enskild minister eller mot hela regeringen. För att riksdagen ska rösta om en misstroendeförklaring krävs att minst 35 ledamöter skriver under begäran. För att misstroendeförklaringen ska gå igenom krävs att mer än hälften av riksdagens ledamöter, det vill säga minst 175 ledamöter, stödjer förslaget. Om riksdagen kommer fram till att den inte har förtroende för en minister måste ministern avgå.

Sverigedemokraternas begäran om misstroendeförklaring(pdf, 647 kB)

Så går processen till

En begäran om att riksdagen ska rösta om misstroendeförklaring ska läggas fram under ett sammanträde i kammaren. Om talmannen anser att det finns förutsättningar att ta upp begäran om misstroendeförklaring till prövning bordlägger talmannen ärendet, vilket innebär att ärendet får vila till nästa sammanträde.

Om begäran står fast vid det andra sammanträdet bordläggs ärendet igen. På det tredje sammanträdet får själva omröstningen ske, men den kan skjutas upp till det följande sammanträdet. På det sammanträdet ska ärendet senast avgöras.

Mer än hälften av ledamöterna måste stödja en misstroendeförklaring

För att en misstroendeförklaring ska riktas mot en minister måste minst hälften av riksdagens ledamöter, det vill säga minst 175 ledamöter, ställa sig bakom misstroendeförklaringen. Om en majoritet röstar för misstroendeförklaringen ska talmannen entlediga ministern, det vill säga be ministern att avgå. Gäller misstroendet statsministern måste hela regeringen avgå. Regeringen kan förhindra det genom att besluta om extra val till riksdagen inom en vecka från misstroendeförklaringen.

Misstroendeförklaringar

Riksdagsordningen och Regeringsformen

Regeringsformen (RF) beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna ska ha och hur den offentliga makten ska fördelas. Riksdagsordningen (RO) innehåller regler om riksdagens arbetsformer.

Proceduren kring misstroendeförklaringar beskrivs i följande bestämmelser:

  • 6 kap. 7 § RF Entledigande av statsråd vid misstroendeförklaring
  • 13 kap. 4 § RF Yrkande om misstroendeförklaring och när det inte kan tas upp till prövning
  • 6 kap. 13 § RO Yrkande om misstroendeförklaring ska tas upp på föredragningslistan
  • 9 kap. 25 § RO Yrkande om misstroendeförklaring ska framställas vid sammanträde och skriftligt så snart det har framställts
  • 11 kap. 3§ RO Bordläggning och tid för avgörande av misstroendeförklaring
  • 11 kap. 14 § RO Hanteringen vid två eller flera yrkanden om misstroendeförklaring