Aktuellt

Studierna av jämställdheten i riksdagen fortsätter

Publicerad: 14 november 2019 klockan 14.15

Den 6 november beslutade riksdagsstyrelsen att styrelsens arbetsgrupp för jämställdhet ska genomföra två studier. Studierna ska undersöka ledarskapets betydelse för en jämställd arbetsmiljö för ledamöter, samt könsskillnader i ledamöters dagliga arbete.

– Självklart ska alla ledamöter ska ha samma förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Vi tar ett spännande steg framåt i arbetet för en jämställd riksdag med dessa studier, säger förste vice talman Åsa Lindestam (S), ordförande i arbetsgruppen.

Riksdagsstyrelsens arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor beslutade i våras om ett handlingsprogram där bemötandefrågor och möjligheten att kombinera ledmotsuppdraget med familj står i fokus. Programmet gäller för valperioden 2018–2022.

I enlighet med fokusområdena har två studier föreslagits:

  • ledarskapets betydelse för en jämställd arbetsmiljö i kammare och i utskott
  • könsskillnader i ledamöters vardagliga riksdagsarbete

– Vi ska kartlägga informella och formella faktorer i både ledarskap och den dagliga arbetsmiljön. Det blir ett bra faktaunderlag för vårt fortsatta arbete, säger andre vice talman Lotta Johnson Fornarve (V), vice ordförande i arbetsgruppen.

Studierna kommer att genomföras av forskarna Josefina Erikson och Cecilia Josefsson vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Den kommande studien av ledarskapets betydelse ska redovisas under hösten 2020, och studien av könsskillnader i det vardagliga arbetet kommer att redovisas hösten 2021.

Om jämställdhetsarbetet i riksdagen

För mer information

För frågor om riksdagsstyrelsens arbetsgrupp för jämställdhet eller de två studierna som ska genomföras, kontakta kanslichef Charlotte Rydell, telefon: 08-786 48 85, e-post: charlotte.rydell@riksdagen.se.