Aktuellt

Finansutskottet säger ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen för 2020

Publicerad: 21 november 2019 klockan 12.15

Finansutskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom förslagen till utgiftsramar och inkomstberäkning i regeringens budgetproposition för 2020. Budgetpropositionen bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Övriga partier reserverar sig mot förslaget.

Utgifterna i regeringens förslag till budget för år 2020 uppgår till 1 069 miljarder kronor och de beräknade inkomsterna till 1 116 miljarder kronor. Det innebär att det beräknade överskottet för 2020 i statens budget blir 47 miljarder kronor.

Finansutskottet föreslår också att riksdagen antar lagförslagen om ändringar i skatteregler i budgetpropositionen för 2020 och säger ja till utgiftstaket för staten, som är 1 392 miljarder kronor för år 2020, 1 443 miljarder för 2021 och 1 502 miljarder för 2022.

En budget för att långsiktigt kunna ta itu med samhällsproblemen

Finansutskottet ställer sig bakom regeringens inriktning på den ekonomiska politiken: att få fler i arbete, att Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland, att välfärden ska stärkas, att hela landet ska växa och att tryggheten ska öka.

Tillväxten i både världsekonomin och svensk ekonomi har varit hög under många år, men har saktat in under senare tid. Finansutskottet delar dock regeringens bedömning om att Sverige står väl rustat ekonomiskt i ett läge där världsekonomin mattas av och riskerna i omvärlden ökar. Finansutskottet anser att regeringens budgetproposition ger goda förutsättningar för att möta sämre tider och för att genomföra reformer för att långsiktigt kunna ta itu med samhällsproblemen.

Den inriktning på den ekonomiska politiken som utskottet ställer sig bakom innebär bland annat att:

  • Arbetsmarknads- och utbildningspolitiken ska fortsätta att utvecklas.
  • Ekonomiska styrmedel ska användas för att ställa om samhället i en mer miljövänlig inriktning.
  • Välfärden ska fortsätta att stärkas.
  • Politiken ska fortsätta att inriktas på att förbättra möjligheterna att bo, studera och arbeta i hela landet.
  • Tryggheten ska öka och demokratin värnas.
  • Skattepolitiken ska säkra stabila skatteintäkter och skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt och en hög sysselsättning.

Budgetpropositionen för 2020 bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.
Riksdagens beslut om utgiftsramarna kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om anslagen för de 27 utgiftsområdena i statens budget.

M, SD, V och KD säger nej till regeringens förslag

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag och hänvisar till sina egna budgetmotioner.

Kontaktperson för media

Katarina Stenmark, föredragande, finansutskottet, telefon 08-786 42 72, e-post: katarina.stenmark@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdag 27 november

Dokument

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU1Statens budget 2020 Rambeslutet (publiceras 22 november).

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter