Aktuellt

Stärkande av internationell rätt temat för IPU-möte i Belgrad

Publicerad: 10 oktober 2019 klockan 15.21

Den 12–17 oktober deltar riksdagens delegation till den Interparlamentariska unionen (IPU) i IPU:s 141:e möte i Belgrad, Serbien. Att förbättra jämställdheten och stärka unga människors inflytande är några av frågorna på dagordningen.

Gruppbild på IPU-delegationen på möte i FN:s högkvarter

Den svenska IPU-delegationen. Från vänster: Mattias Karlsson (SD), Teres Lindberg (S), Cecilia Widegren (M), Olle Thorell (S), och Ulrika Heindorff (M) Foto: Joel Sheakoski /IPU

Deltagare från 140 länder, inklusive 70 talmän, 40 vice talmän och mer än 700 parlamentariker väntas delta i mötet.

Svenska ledamöter i många möten

Sveriges delegation leds av IPU-delegationens ordförande Cecilia Widegren (M) som tillika håller huvudanförandet i generalförsamlingen. Talet kommer att belysa vikten av fred och säkerhet, för att utveckla stabila demokratier, lika rättigheter och möjligheter. Widegren (M) planerar också lyfta riksdagens högtidliggörande av 100 år av demokrati, vad det historiskt har betytt för Sverige och hur det påverkar vår framtids utveckling. 

Vidare kommer vice ordförande Teres Lindberg (S) att moderera ett sidoevenemang arrangerat av en regionalgrupp inom IPU, som består av 47 länder från huvudsakligen Västeuropa. Rubriken för detta evenemang är ”Leaving no one behind: LGBTI inclusion and the SDGs”. I evenemanget deltar IPU:s ordförande Gabriela Cuevas Barron, en företrädare för FN och ledamöter från IPU:s olika regionala grupper.

Det planeras även ett bilateralt program på plats i Belgrad för den svenska IPU-delegationen med möten med serbiska företrädare för oppositionen, kvinnliga ledamöter i det serbiska parlamentet, tankesmedjor och civilsamhället. Det arrangeras också möten inom ramen för sverigefrämjande med inriktning på kvinnligt företagande och entreprenörskap.

Ledamöter

Den svenska riksdagsdelegationen som deltar i Belgrad består av:

Bakgrund

Interparlamentariska unionen IPU, den globala organisationen för världens parlament, består av 178 medlemsländer och 12 regionala parlamentariska organ från hela världen. IPU möts för två stora möten varje år, en gång på våren och en gång på hösten. IPU bildades 1889 som den första multilaterala politiska organisationen i världen. Syftet är att främja samarbete och dialog mellan alla nationer. IPU arbetar för att utveckla parlamentariska institutioner, hjälper till att bygga upp demokratiska funktioner, arbetssätt och fungerande parlament. Sveriges riksdag har varit medlem i samarbetet sedan 1894.

Mer information

Kontaktperson för media

Björn Sondén, internationell rådgivare, Riksdagens internationella kansli, telefon 070-361 88 02, e-post bjorn.sonden@riksdagen.se.