Aktuellt

Riksdagsledamöter aktiva vid IPU-möte i Belgrad

Publicerad: 21 oktober 2019 klockan 14.15

Den 12–17 oktober deltog en delegation från riksdagen vid den Interparlamentariska unionens (IPU) 141:e session i Belgrad, Serbien. Vid mötet valdes den svenska delegationens ordförande in i IPU:s högsta styrande organ. Delegationen organiserade ett sidoevenemang om HBTQ-frågor och deltog i arbetet med en resolution om grundläggande tillgång till vård i världens länder.

IPU:s generalförsamling valde den svenska delegationens ordförande, riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M), till organisationens exekutiva (verkställande) kommitté. Exekutivkommittén har det högsta ansvaret inom organisationen och består av 15 valda parlamentariker som representerar 179 länder. Cecilia Widegren blir den sjätte svenska ledamoten av IPU:s exekutivkommitté sedan organisationen grundades 1889.

Cecilia Widegren höll också Sveriges huvudanförande i generalförsamlingen. Talet betonade vikten av fred och säkerhet och av att utveckla stabila demokratier med lika rättigheter och möjligheter. Hon lyfte fram riksdagens firande av 100 år av demokrati, vad det historiskt har betytt för Sverige och hur det påverkar landets framtida utveckling.

Cecilia Widegren (M) med IPU:s generalsekreterare, Martin Chungong.

Cecilia Widegren (M) med IPU:s generalsekreterare, Martin Chungong. Foto: IPU

Seminarium om HBTQ-frågor

Delegationens vice ordförande Teres Lindberg (S) modererade ett sidoevenemang som arrangerades av en regional grupp inom IPU, som består av 47 länder från framför allt Västeuropa. Huvudfrågeställningen under seminariet var hur man inom IPU ska kunna lyfta mänskliga rättigheter på ett inkluderande sätt, som också tar hänsyn till HBTQ-personers rättigheter. I evenemanget deltog bland andra IPU:s ordförande Gabriela Cuevas Barron, en företrädare för FN och ledamöter från IPU:s olika regionala grupper.

En resolution om grundläggande och tillgänglig vård antogs

Under församlingen antogs också en resolution i tredje kommittén för demokrati och mänskliga rättigheter om grundläggande tillgänglig vård i världens länder. Ulrika Heindorff (M) lyfte fram svenska prioriteringar bland annat vad gäller FN:s biståndsmål och kampen mot antibiotikaresistens. De svenska ändringsförslagen godkändes i generalförsamlingen efter debatt i kommittén.

Mattias Karlsson (SD) höll ett tal i generalförsamlingen om betydelsen av ett öppet debattklimat inom organisationen, där alla frågar borde kunna diskuteras fritt och öppet trots meningsskiljaktigheter bland organisationens 179 medlemmar.

Den svenska IPU-delegationen. Gruppbild.

Riksdagens delegation till IPU-mötet tillsammans med Sveriges ambassadör i Serbien, Jan Lundin. Foto: Riksdagsförvaltningen

Ledamöter

Den svenska riksdagsdelegationen som deltog i Belgrad bestod av:

Bakgrund

Interparlamentariska unionen IPU, den globala organisationen för världens parlament, består av 178 medlemsländer och 12 regionala parlamentariska organ från hela världen. IPU möts för två stora möten varje år, en gång på våren och en gång på hösten. IPU bildades 1889 som den första multilaterala politiska organisationen i världen. Syftet är att främja samarbete och dialog mellan alla nationer. IPU arbetar för att utveckla parlamentariska institutioner, hjälper till att bygga upp demokratiska funktioner, arbetssätt och fungerande parlament. Sveriges riksdag har varit medlem i samarbetet sedan 1894.

IPU:s möte i Belgrad hade deltagare från 140 länder, inklusive 70 talmän, 40 vice talmän och mer än 700 parlamentariker.

Mer information

Kontaktperson för media

Björn Sondén, internationell rådgivare, Riksdagens internationella kansli, telefon 070-361 88 02, e-post bjorn.sonden@riksdagen.se.