Aktuellt

Öppet seminarium om att redovisa resultat

Publicerad: 21 oktober 2019 klockan 15.45

Den 24 oktober håller kulturutskottet ett öppet seminarium på temat Att redovisa resultat. Seminariet är öppet för allmänhet och media och går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

Seminariet handlar om regeringens resultatredovisning utifrån de mål som riksdagen antagit inom utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid. De inbjudna talarna kommer att ta upp olika aspekter av att redovisa resultat inom de berörda områdena.

Rapporten Att redovisa resultat - En uppföljning av regeringens resultatredovisning av utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Tid: Torsdagen den 24 oktober, klockan 9.30–11 (kaffe serveras från klockan 9).
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan. Hitta till riksdagen (länk)

Program

9.30 Inledning
Lars Mejern Larsson (S), ordförande i kulturutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp.  

9.35 Presentation av rapporten Att redovisa resultat (2018/19:RFR8)
Anna Wagman Kåring, forskningssekreterare, riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat.

9.45 Principen om armlängds avstånd i statsförvaltningen i stort och inom kulturområdet  
Helena Lindberg, riksrevisor.

9.55 Att mäta mål  
Roger Blomgren, professor, Högskolan i Borås, ledare för Centrum för kulturpolitisk forskning.  

10.05 Sektorsperspektiv på myndigheternas roll i arbetet med resultatredovisning
Knut Weibull, överantikvarie, Riksantikvarieämbetet.

10.15 Regeringens arbete med att utveckla sin resultatredovisning till riksdagen
Kristina Padrón, ämnesråd, biträdande enhetschef, Totaleriet – Finansdepartementet.

10.25 Frågestund

10.55 Avslutning  
Christer Nylander (L), kulturutskottets ordförande.

Webb-tv

Seminariet kan följas via riksdagens webb-tv.

Webb-tv: Öppet seminarium om att redovisa resultat

Kontaktperson för media

Maria Ljungkvist, föredragande vid kulturutskottets kansli, e-post: maria.ljungkvist@riksdagen.se, telefon: 08-786 62 43.

Pressackreditering

För tillträde till Riksdagshuset krävs riksdagens pressackreditering. Journalister och fotografer som inte har riksdagens pressackreditering kan ansöka om en tillfällig ackreditering.

Ansökan görs till Riksdagsinformation, riksdagsinformation@riksdagen.se eller 020-349 000.