Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Aktuellt

Talmannen besökte Dalarna

Publicerad: 7 oktober 2019 klockan 15.49

Talman Andreas Norlén besökte Dalarnas län den 4–5 oktober. Programmet hade fokus på demokrati och var en del av riksdagens firande av demokratins genombrott i Sverige för hundra år sedan. Besöket genomfördes i samarbete med landshövding Ylva Thörn.

Talmannen besöker Dalarna oktober 2019. TM håller föredrag inför många elever.

På talmannens program stod flera föreläsningar och samtal, både i Ludvika och i Falun. Foto: Riksdagsförvaltningen

Riksdagen firar hela Sveriges demokrati och därför har det inom ramen för jubileet skapats en vandringsutställning om den svenska demokratins utveckling, som ska turnera i alla Sveriges län fram till 2022. Talman Andreas Norlén invigde demokratiutställningen på stadsbiblioteket i Ludvika under lördagen. Invigningen följdes av ett panelsamtal som utgick ifrån hur det lokala samhället i Ludvika stått upp för och stärkt demokratin.

Talmannen besöker Dalarna oktober 2019. TM träffar landshövding Ylva Thörn.

Landshövding för Dalarnas län Ylva Thörn tog emot talmannen under besöket i Dalarna. Foto: Riksdagsförvaltningen

På programmet stod också föreläsningar och samtal på Falu Frigymnasium och Högskolan i Dalarna. I Falun besöktes även Dalarnas museum där talmannen fick en dramatiserad presentation av utställningen ”Tre kvinnor för demokrati och rösträtt” (Gertrud Adelborg, Valborg Ohlander och Selma Lagerlöf).

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott.

Webbplatsen Fira demokratin!

Som ett led i firandet kommer talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) under valperioden att resa runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken.