Aktuellt

Riksdagen deltog för fjärde gången i FN:s generalförsamlings högnivåvecka

Publicerad: 9 oktober 2019 klockan 13.50

Sedan 2016 deltar representanter från riksdagen som delegater i öppnandet av den allmänna debatten i FN:s generalförsamling. I år ingick vice gruppledare Erik Ezelius (S) och Jessika Roswall (M) i den svenska delegationen, som leddes av statsminister Stefan Löfven.

De vice gruppledarna deltog i en rad möten och evenemang, där företrädare för den svenska regeringen var engagerade. Utöver det hade ledamöterna också ett omfattande bilateralt sidoprogram som inkluderade möten med chefer för FN:s demokratifond, FN:s fond för internationella partnerskap, men även andra företrädare för FN-sekretariatet.

Jessika Roswall och Erik Ezelius i FN:s generalförsamling.

Fotograf: Riksdagsförvaltningen.

Jessika Roswall och Erik Ezelius med utrikesminister Ann Linde.

Fotograf: Gisela Jönsson

Möten med forskare och civilsamhälle

Bland de bilaterala mötena ingick även samtal med representanter från det civila samhället och ledande forskare på Columbia University. Riksdagens företrädare deltog också i främjandeaktiviteter i regi av det svenska generalkonsulatet, bland annat på New York Penn Station, där en omfattande ombyggnad sker och hänsyn tas till de nya hålbarhetsmålen.

Veckan summerades i sällskap av andra nordiska parlamentariker, som ingår i sina respektive regeringars delegationer till högnivåveckan, på den danska FN representationen.

Ledamöter

Från riksdagens delegation deltog:

Kontaktperson för media

Björn Sondén, internationell rådgivare, Riksdagens internationella kansli, telefon: 08-786 43 49, e-post: bjorn.sonden@riksdagen.se.