Aktuellt

Riksdagen värd för konferens om ny teknik i äldreomsorgen

Publicerad: 19 september 2019 klockan 10.49

Hur kan äldre personer och de som arbetar inom äldreomsorgen dra nytta av ny teknik och e-hälsa? Det är temat för den årliga konferensen för nätverket European Parliamentary Technology Assessment (EPTA), som Sverige är värd för den 11 oktober.

Konferensens program innehåller bland annat samtal om hur teknologier och sociala innovationer kan vara ett stöd för äldre, men också vilka utmaningar som finns när man inför ny teknologi. Mänskliga rättigheter och etiska dilemman i samband med robotik och artificiell intelligens är exempel på aspekter som kommer att tas upp. Representanter från 19 länder i och utanför Europa kommer att delta. Konferensens öppningsanförande hålls av andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve (V).

Konferensprogram med sammanfattningar(pdf, 1 MB)

Rapport från EPTA: Technologies in care for older people(pdf, 2 MB)

Utställning med robotkatt

Redan från torsdagen den 10 oktober kommer det att finnas en vandringsutställning från Arbetets museum i Norrköping på plats i riksdagen. Utställningen visar hur robotteknik kan vara en del i att möta utmaningen med en åldrande befolkning.

Arbetets museum har tillsammans med fotografen Said Karlsson dokumenterat hur tekniken används inom äldrevården i Japan. I utställningen möter du vårdpersonal och äldre, robottillverkare, fackliga företrädare och forskare med olika erfarenheter av både utmaningar och möjligheter med den nya robottekniken. Dessutom visas en film med exempel på svenska välfärdsrobotar och det kommer att vara möjligt att klappa en robotkatt, svenska Justocat som används i demensvård.

Om EPTA

European Parliamentary Technology Assessment (EPTA) är ett nätverk med medlemmar från parlamentariska organ eller organ som är knutna till ett parlament. Inom nätverket träffas parlamentsledamöter och tjänstemän för att diskutera och utveckla arbetet med framtidsanalyser. Sverige är ordförande i nätverket 2019 och står värd för nätverkets årliga konferens.

Konferensen riktar sig i första hand till parlamentsledamöter från medlemsländerna men även till experter, och företrädare för myndigheter och organisationer som är verksamma inom området. Konferensen hålls på engelska.

Kontakt

Helene Limén, forskningssekreterare, telefon 08-786 57 92, e-post: helene.limen@riksdagen.se.