Aktuellt

Nordiskt-baltiskt talmansmöte i Estland

Publicerad: 4 september 2019 klockan 08.21

Talman Andreas Norlén deltog den 2–3 september i den årliga talmanskonferensen inom ramen för det nordisk-baltiska samarbetet.

Gruppfoto nordisk-baltiska talmanskonferensen september 2019.

De nordisk-baltiska talmännen samlade för möte. Foto: Erik Peinar / Estlands parlament

Under mötet diskuterade talmännen från parlamenten i de nordiska och baltiska länderna bland annat det Östliga partnerskapet, regionala säkerhetspolitiska frågor, brexit och möjliga samarbetsområden mellan parlamenten. På riksdagens initiativ utbytte också talmännen erfarenheter av utvecklingsprojekt i respektive nationellt parlament.

Talmanskonferensen hålls en gång om året och värdskapet roterar mellan de nordiska och baltiska länderna. Årets värdland var Estland och konferensen ägde rum i Laulasmaa, Estland.