Aktuellt

Riksdagsledamot observerar parlamentsvalet i Montenegro

Publicerad: 26 augusti 2020 klockan 11.04

Den 30 augusti hålls parlamentsval i Montenegro. En svensk riksdagsledamot leder den internationella delegation som observerar valet.

I valobservationen den 30 augusti leder riksdagsledamoten Margareta Cederfelt (M) en internationell delegation från OSSE:s parlamentariska församling med ungefär 12 observatörer. Uppgiften är att följa om valet i Montenegro är öppet och genomförs på ett korrekt sätt, genom att vara på plats i huvudstaden Podgorica under valdagen. Parlamentarikerna observerar valtillfället, förseglingen av röstsedlar och rösträkningen i olika vallokaler.

Valobservationen arrangeras i samarbete med Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, och dess kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter, ODIHR. OSSE arbetar för att skapa säkerhet genom att främja samarbete, förebygga konflikter, skydda mänskliga rättigheter och ge stöd till demokratiuppbyggnad.

Presskonferens den 31 augusti

Den 31 augusti juni hålls en presskonferens i Podgorica där ett preliminärt uttalande om valet görs. Uttalandet publiceras på OSSE:s parlamentariska församlings webbplats.

Kontaktperson för media

Fredrik Svensson, internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, tel +46 (0) 73 096 64 67, fredrik.svensson@riksdagen.se.