Planerat tekniskt arbete

Under onsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Aktuellt

Hälsa och hållbar utveckling i fokus på IPU:s femte globala talmansmöte

Publicerad: 27 augusti 2020 klockan 11.28

Uppdaterad: 27 augusti 2020 klockan 11.36

Den 19–20 augusti deltog talman Andreas Norlén i den Interparlamentariska unionens (IPU:s) femte globala talmansmöte som hölls virtuellt.

Parlamentariskt ledarskap för att hantera aktuella utmaningar angående Coronapandemin och klimatförändringar stod i fokus under mötet.
Under konferensen deltog över 100 talmän.

En övergripande fråga som diskuterades var vikten av multilateralism för att upprätthålla internationell fred och säkerhet och trygga en hållbar utveckling. Några huvudtalare under konferensen var FN:s generalsekreterare, António Guterres, IPU:s ordförande Gabriela Cuevas Barron och Österrikes talman Wolfgang Sobotka, som även stod värd för konferensen.

Under mötet deltog talman Andreas Norlén bland annat i en paneldebatt om att förbättra styrning (governance) genom att överbrygga klyftan mellan nationella parlament och väljare. I panelen deltog även bland andra Phumzile Mlambo-Ngcuka som leder UN Women och Fabrizio Hochschild-Drummond, särskild rådgivare till FN:s generalsekreterare för uppmärksammandet av FN:s 75-årsjubileum.

– Jag betonade särskilt betydelsen av de nationella parlamentens kontrollfunktioner för att hantera aktuella och omfattande utmaningar med exempelvis coronapandemin, säger talman Andreas Norlén. Jag framhöll också värdet av parlamentens inkluderande roll, då nationella parlament representerar hela sina respektive länder och alla invånare.

Talman Andreas Norlén framhöll vidare de nationella parlamentens roll som garant för demokrati och mänskliga rättigheter och deras unika roll som en länk mellan folket och regeringen.

I delegationen till konferensen ingick riksdagsledamöterna Anna Vikström (S) och John Widegren (M).

Kontaktpersoner för media

Björn Sondén, internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon 08-786 43 49, e-post bjorn.sonden@riksdagen.se

Pernilla Eldblom, talmannens pressekreterare, telefon: 08-786 59 14, e-post pernilla.eldblom@riksdagen.se