Aktuellt

Talmannen besökte Södermanlands län

Publicerad: 31 augusti 2020 klockan 13.58

Talman Andreas Norlén besökte Södermanlands län den 28 augusti. Programmet hade fokus på demokrati och gjordes som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomfördes i samarbete med landshövding Beatrice Ask. Med anledning av den rådande pandemin skedde dialogen i huvudsak genom digitala möten.

– Hela Sveriges riksdag firar hela Sveriges demokrati och därför är det viktigt för mig och de vice talmännen att inom ramen för demokratijubileet besöka alla delar av landet. Det är också viktigt att det demokratiska samtalet hålls levande trots pandemin. Under besöket i Södermanlands län vill vi öka kunskapen om demokratins genombrott men framför allt inspirera till samtal om demokratins vikt och vilka utmaningar demokratin står inför, sade talman Andreas Norlén i samband med besöket.

Talmannen berättade i digitala möten om talmannens roll och riksdagens firande av demokratijubiléet samt diskutera demokratins olika utmaningar idag med länsstyrelsens medarbetare, gymnasielever, forskare samt kommun- och regionledningar.

Dagen avslutades med ett besök på Sörmlands museum för att bland annat se riksdagens vandringsutställning om demokratijubiléet. Själva invigningen gjordes digitalt av talmannen i maj.

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott inom ramen för demokratijubileet.

Som ett led i firandet har talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) rest runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken. Målet är att besöka alla 21 län under mandatperioden och inte minst att samtala med unga människor om demokrati. Besöken samordnas med att riksdagens vandringsutställning om demokratijubileet som turnerar till länsmuseer och andra platser. På grund av coronapandemin kommer höstens besök att anpassas efter rådande läge.

Webbplatsen Fira demokratin!