Aktuellt

Finansutskottet föreslår ändringar i statens budget för 2020 och 2,5 miljarder mer till välfärden

Publicerad: 13 februari 2020 klockan 11.36

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ändringar i statens budget som innebär att 2,5 miljarder kronor mer går till kommuner och regioner. Ändringarna innebär att det så kallade ingångsavdraget inte ska införas och att tre andra områden får mindre pengar. Förslaget är ett så kallat utskottsinitiativ.

Finansutskottet konstaterar att kommunerna och regionerna står inför mycket stora utmaningar. Det handlar främst om den demografiska utvecklingen där både antalet elever i grundskolan och andelen äldre ökar. Parallellt med denna utveckling viker det kommunala skatteunderlaget. Därför behövs det enligt utskottet omgående ett tillskott till sektorn för att stärka den svenska välfärden.

Utskottets förslag till ändringar i statens budget för 2020 innebär ett tillskott till välfärden på 2,5 miljarder kronor utöver den ökning på 5 miljarder kronor som regeringen och dess samarbetspartier aviserat till halvårsskiftet. Utskottet står bakom det finanspolitiska ramverket, men bedömer att det inte går att vänta på eventuella ändringar i regeringens vårändringsbudget.

Resurstillskottet till välfärden finansieras

För att finansiera tillskottet till kommuner och regioner föreslår utskottet följande förändringar:

  • Ingångsavdraget, en skattelättnad för personer som står långt från arbetsmarknaden, genomförs inte. Detta innebär att beräkningen av inkomsterna i statens budget ändras.
  • Införandet av så kallad utvecklingstid avbryts
  • Minskning av statsbidraget för att anställa fler lärarassistenter
  • Mindre pengar till bland annat Innovationsrådet

Utskottets har utformat förslaget så att det varken försämrar den offentliga sektorns finansiella sparande eller hotar det utgiftstak som riksdagen beslutat för 2020.

Förslaget om ändringar i statens budget är ett så kallat utskottsinitiativ. Det innebär att utskottet, med stöd av riksdagsordningen, på eget initiativ lägger fram ett förslag till riksdagen.

S, C, L och MP har synpunkter på förslaget i ett särskilt yttrande

Regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna avstår från ställningstagande när det gäller ändringar i statens budget för 2020. De redovisar sina överväganden i ett särskilt yttrande.

Kontaktperson för media

Katarina Stenmark, föredragande, finansutskottet, telefon 08-786 42 72, e-post: katarina.stenmark@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdag den 19 februari.

Dokument

Finansutskottets bet 2019/20:FiU49: Ändringar i statens budget för 2020 - Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter