Aktuellt

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Publicerad: 17 februari 2020 klockan 15.14

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde onsdagen den 19 februari. Då kommer statsminister Stefan Löfven (S) att samråda inför det extra mötet i Europeiska rådet den 20 februari. Vid det mötet kommer Europeiska rådet att diskutera EU:s långtidsbudget för åren 2021–2027.

Tid: Onsdagen den 19 februari klockan 14–15.30
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Hitta till riksdagen

EU-nämndens sammanträde är öppet för allmänhet och media och sänds via webb-tv. Efter Europeiska rådets möte kommer statsminister Stefan Löfven (S) tillbaka till riksdagen för att berätta om vad som sades. Återrapporteringen sker i riksdagens kammare tisdagen den 3 mars.

Webb-tv

Sammanträdet och återrapporteringen kan följas via riksdagens webb-tv.

Webb-tv

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 66 57, e-post johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se.

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

För tillträde till Riksdagshuset krävs riksdagens pressackreditering. Journalister och fotografer som inte har riksdagens pressackreditering kan ansöka om en tillfällig ackreditering. Ansökan görs till Riksdagsinformation, via e-post: riksdagsinformation@riksdagen.se eller telefon: 020-349 000.