Aktuellt

Seminarium om cancervård i Norden

Publicerad: 18 februari 2020 klockan 10.14

Onsdag 19 februari anordnade Nordiska rådets svenska delegation ett seminarium om cancervårdens utmaningar och möjligheter i Norden. Seminariet går att se i efterhand via webb-tv.

Varje år diagnostiseras allt fler i Norden med cancer. Alla kan inte botas i dagsläget, men utvecklingen av nya behandlingar och arbetssätt inom hälso- och sjukvården möjliggör för många att leva längre med god livskvalitet. Samtidigt är hälsoutmaningarna många och ett nordiskt samarbete är viktigt för att kunna möta den framtid som redan är här. Med anledning av detta bjuder Nordiska rådets svenska delegation in till ett seminarium om cancervårdens utmaningar och möjligheter i Norden.

Seminariet är öppet för inbjudna gäster och media. Det går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

Webb-tv: Seminarium om cancervård i Norden

Tid: Klockan 13–15.30.
Plats: Förstakammarsalen. Ingång via Riksplan, Norrbro 1A.

Program

13.00–13.05  Inledning

 • Eva Lindh (S), ledamot i Nordiska rådets svenska delegation.

13.05–13.25  Arbetet med och behandlingen av cancer idag och i framtiden

 • Cecilia Halle, ämnesråd, enheten för folkhälsa och sjukvård, Socialdepartementet.
 • Mats Gudmundsson, onkolog och medicinsk terapiområdeschef, Roche.

13.25–13.50  Forskning idag och betydelsen av Life Science

 • Jenni Nordborg, regeringens Life Science-samordnare.
 • Mef Nilbert, forskningsdirektör, Danska Cancerfonden.

13.50–14.15 Hur kan vi skapa en jämlik cancervård i hela Norden?

 • Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare, Cancerfonden Sverige.
 • Per Magnus Mæhle, Comprehensive Cancer Centre, Oslo universitetssjukhus.

14.15–14.30  Paus

14.30–15.15 Paneldiskussion ledd av Eva Lindh (S) och Maria Stockhaus (M), ledamöter i Nordiska rådets utskott för välfärd i Norden. Varför och hur ska de nordiska länderna jämföra cancervårdens utveckling? Hur kan ett starkare nordiskt samarbete förbättra kunskap om och vården av sällsynta diagnoser i stort? Hur kan de nordiska länderna genom samarbete organisera sin hälso- och sjukvård utifrån patienternas behov? Är de nordiska länderna förberedda att möta framtida utmaningar inom cancervården?

 • Liselotte Eriksson, ordförande i Blodcancerförbundet.
 • Anders Blanck, VD för LIF.
 • Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare, Cancerfonden Sverige.
 • Per Magnus Mæhle, Comprehensive Cancer Centre, Oslo universitetssjukhus.
 • Bente Stein Mathisen (H), ordförande i Nordiska rådets utskott för välfärd i Norden.

15.15–15.30 Summering

 • Bente Stein Mathisen (H), ordförande i Nordiska rådets utskott för välfärd i Norden.