Aktuellt

Talmannen besökte Jönköping

Publicerad: 13 januari 2020 klockan 15.01

Talman Andreas Norlén besökte Jönköpings län den 10 januari. Programmet hade fokus på demokrati och var ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomfördes i samarbete med landshövding Helena Jonsson.

Riksdagen firar hela Sveriges demokrati och därför har det inom ramen för jubileet skapats en vandringsutställning om den svenska demokratins utveckling, som ska turnera i alla Sveriges län fram till 2022. Talman Andreas Norlén invigde demokratiutställningen på Länsmuseet i Jönköping under dagen.

Talman Andreas Norlén står framför en portabel utställning om demokratijubiléet.

Talman Andreas Norlén invigde utställningen Fira demokratin! på Länsmuseet i Jönköping. Foto: Jens Mattsson, Länsstyrelsen

På programmet stod också ett besök på Per Brahegymnasiet, där talmannen höll ett anförande samt samtalade och åt lunch med eleverna. Talmannen besökte även Underground Råslätt, där ungdomsverksamhetens ledarskapsprogram presenteras och samverkansformer mellan civilsamhälle och myndigheter, samt arbetet med att ge ungdomar i utanförskapsområden en röst diskuterades.  

Barn sitter i en trappa. Några barn gör high-five med talmannen. Bredvid står en man och läser på ett papper.

Elever från Kålgårdsskolans årskurs 4 sjöng efter talmannens invigning av utställningen Fira demokratin! Foto: Jens Mattsson, Länsstyrelsen

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott. Som ett led i firandet reser talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) under valperioden runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken.

Webbplatsen Fira demokratin!