Aktuellt

Särskild debatt om mäns våld mot kvinnor

Publicerad: 15 januari 2020 klockan 13.22

Uppdaterad: 24 januari 2020 klockan 16.34

Den 28 januari klockan 13 höll riksdagen en särskild debatt om mäns våld mot kvinnor. Vänsterpartiet har begärt debatten. Från regeringen deltar jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).

Den särskilda debatten kan ses via webb-tv.

Ett parti kan begära att riksdagen i en särskild debatt som inte har samband med något ärende ska debattera en viss fråga.

Efter samråd med partiernas gruppledare beslutar talmannen om och när den särskilda debatten ska ske. Den minister i regeringen som ansvarar för frågan deltar i debatten.

Särskild debatt hette tidigare aktuell debatt.