Aktuellt

Öppen utfrågning inför den forskningspolitiska propositionen

Publicerad: 23 januari 2020 klockan 14.43

Utbildningsutskottet håller en öppen utfrågning inför den forskningspolitiska propositionen. Utfrågningen kommer att inledas med redovisningar av företrädare för myndigheter och organisationer. Därefter ställer utskottets ledamöter frågor till talare och andra inbjudna.

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media och sänds via webb-tv. Allmänheten kan följa utfrågningen från läktaren eller via webb-tv.

Tid: Torsdagen den 30 januari, klockan 8.30–11.45 (Säkerhetskontrollen är bemannad från 7.45)
Plats: Förstakammarsalen, riksdagen, ingång Norrbro 1A, Riksplan

Program

  • 08.30 Utbildningsutskottets ordförande Gunilla Svantorp (S) hälsar välkommen
  • 08.35 Inledning, fd. statssekreteraren Kerstin Eliasson och fd. statssekreteraren Peter Egardt
  • 08.50 Vetenskapsrådet, generaldirektören Sven Stafström
  • 09.00 Vinnova, generaldirektören Darja Isaksson
  • 09.10 Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar, samhällsbyggande), generaldirektören Ingrid Petersson
  • 09.20 Forte (Forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd), generaldirektören Ethel Forsberg 09.30 SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund), ordföranden Astrid Söderbergh Widding
  • 09.40 Kaffepaus
  • 10.00 Korta inlägg, 5 minuter per talare: Energimyndigheten, generaldirektören Robert Andrén Rymdstyrelsen, generaldirektören Anna Rathsman RISE (Research Institutes of Sweden), verkställande direktören Pia Sandvik Kungliga biblioteket, riksbibliotekarien Karin Grönvall Svenskt Näringsliv, chefen för utbildning, forskning och innovation Tobias Krantz Saco (Sveriges akademikers centralorganisation), ordföranden Göran Arrius IF Metall (Industrifacket Metall), utredningschefen Stefan Sjöquist LIF – de forskande läkemedelsföretagen, analyschefen Karolina Antonov Kungl. Vetenskapsakademien, ständige sekreteraren Göran K. Hansson Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, verkställande direktören, Tuula Teeri Polarforskningssekretariatet, direktören Katarina Gårdfeldt
  • 11.00 Frågor och diskussion
  • 11.45 Avslutning, utbildningsutskottets förste vice ordförande Roger Haddad (L)

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media och sänds via webb-tv. Den som fått en särskild inbjudan kan delta i utfrågningen i Förstakammarsalen. Allmänheten kan följa utfrågningen från läktaren eller via webb-tv.