Aktuellt

Många frågor till talmannen på Instagram

Publicerad: 15 maj 2020 klockan 15.15

Den 13 maj öppnade talmannen sitt Instagramkonto (talman.andreas.norlen) för frågor från sina följare. Responsen överträffade vida förväntningarna, vilket innebar att bara omkring en tredjedel av frågeställarna kunde få svar. Läs ett urval av frågorna och talmannens svar här. 

Även om mycket kom att kretsa kring hur riksdagen hanterar den rådande coronakrisen, visade frågorna en imponerande bredd. Här fanns frågor om allt från vilket Star Trek-avsnitt talmannen håller högst till talmansklubbans vikt (en fråga vi fortfarande sliter med) och om det är roligt att vara talman.

För er som (ännu) inte följer talmannen på Instagram publiceras nedan ett urval av de frågor som trillade in och besvarades.

Hur har riksdagens arbete förändrats under corona?
Formerna är annorlunda, innehållet är detsamma. För mig är det viktigt att riksdagen jobbar på, trots krisen, och inte enbart med coronafrågor utan med allt annat som också är viktigt. Gruppledarna har kommit överens om att endast 55 av riksdagens 349 ledamöter ska delta när kammaren fattar beslut, men alla ledamöter är i tjänst även om många arbetar hemifrån mycket mer än vanligt. Utskotten använder ofta större sammanträdesrum för att hålla fysiskt avstånd och det går att koppla upp sig på distans till flertalet utskottsmöten. Vi försöker att minimera antalet personer i riksdagens lokaler. Följaktligen har också exempelvis guidade visningar och besök av skolklasser ställts in.

Vilken är din favorit Star Trek-serie?
Jag har inte sett Star Trek, men nästan alla Star Wars-filmer.

Varför började du engagera dig politiskt?
Eftersom jag redan på högstadiet hade ett starkt intresse för samhällsfrågor och historia. Jag tyckte det var intressant att fundera över vilka mina grundläggande värderingar var och hur jag ville att samhället skulle utvecklas. Att engagera sig partipolitiskt i stället för i en enskild sakfråga tyckte jag innebar att man mer fick ta ansvar för helheten, att lära sig väga olika intressen mot varandra. Det kan vara svårt, men också nyttigt att göra sådana prioriteringar.

Varför har du ett ordensgehäng från Italien?
Det är vanligt att man utväxlar ordnar i samband med statsbesök. När Italiens president var på statsbesök i Sverige hösten 2018 besökte han riksdagen. Jag erhöll i samband med det storkorset av italienska meritorden.

Vilken var din favoritkaka under talmansrundorna? /Jonas S
Dammsugare! Men det allra bästa bakverket som bjöds under dessa månader var de hembakade kanelbullarna som frågeställaren, Jonas Sjöstedt, hade med sig. Mycket fett och socker – härligt!

Hur är kaffet i riksdagen?
Min fru brukar säga att riksdagscaféet har Stockholms bästa kaffe, men att kaffet (asfalten) i automaten i talmanskorridoren inte är något vidare. Jag är böjd att hålla med.

Är det riksdagens krigsdelegation som sammanträder nu under Corona?
Nej, den kan bara inkallas vid krigsfara eller krig. Nu har gruppledarna genom en frivillig överenskommelse som bygger på ömsesidigt förtroende enats om att enbart 55 ledamöter ska delta, när kammaren fattar beslut.

Snusar du?
Nej. Men jag kan glädja frågeställaren, Mjölbypartiet, med att jag gick på gymnasiet i Mjölby.

Kommer riksdagen återgå till full bemanning av ledamöter i höst?
Alla riksdagens ledamöter är i tjänst även nu, men gruppledarna har enats om att enbart 55 ska vara på plats när kammaren fattar beslut. Jag vet inte när smittspridningen är sådan att det är lämpligt att återgå till ordinarie arbetsformer. Jag önskar att jag visste det.

Hur har du förändrat ditt liv på grund av pandemin?
På många sätt. Jag tror att det är viktigt att vi var och en tar ansvar för att minska risken för smittspridning. Jag arbetar en hel del hemifrån. Jag undviker platser där det samlas folk. Jag sitter inte på caféer och restauranger (men hämtar ibland hem mat). Jag handlar mat när det är lite folk i butikerna.

Vad är roligast med ditt jobb?
Oj, det är mycket! Att befinna sig i centrum för svensk politik och svensk demokrati och att vara med och utveckla riksdagen som institution ser jag som ett privilegium. Hela den här mandatperioden firar riksdagen 100 år av demokrati. Jag tycker det är väldigt roligt att komma ut i landet och få tala om demokratin och varför det är det bästa samhällssystem som finns.

Vet du hur många i riksdagen som har haft covid 19?
Nej, inte exakt, eftersom inte alla med symtom testas. En ledamot var bekräftat sjuk och inlagd på sjukhus, men har dessbättre tillfrisknat.

Är det roligt att vara talman?
Jag brukar säga att det är intressant och stimulerande, men dig och mig emellan kan jag erkänna att det är roligt också. Är man intresserad av samhällsfrågor och av hur demokratin fungerar tror jag inte att det finns något bättre uppdrag.

Vad ser du som plus och minus med att färre ledamöter? Läge minska permanent?
Hej, den frågan har diskuterats länge, men det lite torra svaret är att som talman ska jag inte ha någon åsikt i frågan: det är något som riksdagens ledamöter och partier får avgöra.

Vilken är din favoritmugg i samlingen?
Jag kan varken bekräfta eller dementera att det är muggen från Säpo!

Har du behövt säga till någon ledamot p g a dennes klädsel i plenisalen?
Jag har inte gjort det under pågående debatt, men vid något tillfälle har jag kontaktat en ledamot i efterhand och påpekat att klädseln inte riktigt levde upp till det som står i riksdagens ordningsregler, dvs att klädseln i kammaren ska vara "vårdad". Män ska bära kavaj i kammaren, vilket jag påmint om någon gång.

Vem träffar du oftast, kungen eller statsministern (när det inte är coronatider)?
Hos kungen brukar jag beviljas så kallat företräde för att informera om riksdagens arbete ungefär fyra gånger om året, utöver att vi träffas i många officiella sammanhang. Statsministern besöker regelbundet riksdagen, t.ex. vid partiledardebatter och statsministerns frågestund. Också vi ses i olika officiella sammanhang, t.ex. tillbringade vi flera timmar tillsammans när vi deltog i minnesceremonin i Auschwitz-Birkenau 27 januari. Men jag har inte räknat vem jag träffar oftast.

Om det behövs, har du då fyra nya möjligheter att föreslå statsminister innan extraval?
Ja, i och med att en statsminister blev vald i januari 2019 skulle det i så fall vara en helt ny process som inleddes.

Vad krävs för att bli talman? Finns det några formella krav eller kan vem som helst bli det?
Man måste vara ledamot av Sveriges riksdag och för att bli det krävs i sin tur att man har fyllt 18 år och är svensk medborgare.

Favoriträtten?
Många. Jag älskar mat, särskilt om min fru lagar den. Hon gör t.ex. fantastisk skaldjurspasta, häpnadsväckande god pizza, enastående Biff Rydberg, frikadeller i tomatsås, Biff Wellington. På min födelsedag nyligen gjorde hon för första gången hemriven råbiff med klassiska tillbehör.

Berätta lite om föreningslivet i riksdagen?
Det finns ett stort antal nätverk och föreningar. De flesta är öppna för både ledamöter och anställda. Bland annat finns en idrottsförening och en konstklubb, liksom många vänföreningar för utbyte med olika länder.

Vad gör ledamöter som varken kan delta i plenisalen eller möta sina väljare i dessa tider?
Alla ledamöter är fortsatt i tjänst men nu ofta framför datorn eller vid telefonen sysselsatta med distansmöten. Man kanske också, liksom jag, spelar in filmer med tal och hälsningar till olika målgrupper.

Hur många timmar arbetar talmannen i kammaren?
Det varierar stort mellan olika veckor, mer mot slutet av varje termin. Sista veckan i maj är jag schemalagd i kammaren 16 timmar för att ta ett exempel.

Har varje ledamot ett eget kontor med egen dörr?
Ja, varje ledamot har ett eget arbetsrum.

Är det svårt att vara opartisk? Hur är det att vara talman i riksdagen?
När jag började som talman tog jag av partinålen och satte istället på riksdagsnålen på kavajslaget. Visst var det en omställning men det började intensivt med regeringsbildningen och har sedan fortsatt i högt tempo, så det har inte varit något problem att fokusera på talmansuppdraget och vara partipolitiskt neutral.

Vad tycker/tror du är demokratins största risker som man måste hantera i framtiden?
I Sverige har vi högt valdeltagande, 87 procent senast. Samtidigt minskar partiernas medlemstal trendmässigt. Vi behöver arbeta för att upprätthålla förtroendet för de demokratiska institutionerna och för att människor ska tycka att det politiska arbetet är relevant i deras vardag, så att de fortsätter att vara intresserade och engagerade. Vi måste också motverka den våldsbejakande extremismen som vill undergräva vår demokrati.

Får talmannen ha åsikter och rösta i riksdagen eller ska han vara neutral?
Som talman deltar jag inte i det rent politiska riksdagsarbetet, varken i utskottsarbetet eller i debatter och omröstningar i kammaren.

Har de vice talmännen var för sig särskilda uppgifter eller är allt kollegialt?
Bådadera. Jag träffar de vice talmännen regelbundet för att diskutera riksdagens arbete. De vice talmännen kan i mitt ställe leda riksdagens arbete och kammarens sammanträden och de representerar även riksdagen i olika sammanhang. Två av de vice talmännen leder arbetet för jämställdhet i riksdagen och två av dem leder riksdagens demokratifrämjande samarbete med andra parlament.

Har maktbalansen mellan regering och riksdag förändrats under corona?
Regeringen har fått tillfälligt mandat att snabbt och resolut fatta långtgående beslut för att bekämpa pandemin. Samtidigt får riksdagen omgående kontroll över hur regeringsmakten utövas och kan, om man inte delar regeringens bedömning, upphäva besluten. Det är ett bra exempel på hur man kan upprätthålla "checks and balances" i ett demokratiskt system även i kriser.

På vilket sätt når riksdagen ut och på riktigt påverkar oss medborgare i våra dagliga liv?
Riksdagen fattar en mängd beslut som påverkar medborgarna i det dagliga livet. Det kan handla om allt från skola och sjukvård till brottsbekämpning och miljö.