Aktuellt

Utskott föreslår nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring

Publicerad: 26 mars 2020 klockan 11.41

Den nyligen tillsatta utredningen om arbetskraftsinvandring ska ta fram skarpare förslag för att skydda arbetstagare och hindra missbruk av systemet. Det tycker socialförsäkringsutskottet som föreslår nya direktiv till utredningen. S, C, L och MP reserverar sig mot förslaget.

Regeringen beslutade den 6 februari 2020 att tillsätta en utredning om åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare.

Mer behövs för att komma till rätta med problemen

Socialförsäkringsutskottet menar att utredningens uppdrag behöver kompletteras för att problemen helt ska kunna lösas. Utskottet vill därför att regeringen ska besluta om nya direktiv som ger utredningen i uppdrag att komma med förslag om

  • att så kallade kompetensutvisningar ska upphöra, det vill säga utvisningar som sker på grund av brister eller avvikelser som är försumbara och ursäktliga
  • skärpta straff för arbetsgivare som utnyttjat systemet med arbetskraftsinvandring, och vid behov en ny brottsrubricering
  • rätt till skadestånd för arbetstagare som utnyttjats
  • en ordning där anställningskontraktet ska bifogas vid ansökan till Migrationsverket.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att regeringen senast den 1 maj 2020 ska besluta om de nya direktiven för utredningen.

Förslaget om nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring är ett så kallat utskottsinitiativ. Det innebär att utskottet på eget initiativ lägger fram ett förslag till riksdagen.

S, C, L och MP har invändningar mot förslaget

I en reservation menar Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet att de nuvarande utredningsdirektiven är tillräckliga för att komma till rätta med problemen. De ser också en risk för att de nya direktiven kan försena utredningens arbete.

Kontaktperson för media

Madeleine Öhberg, föredragande i socialförsäkringsutskottet, telefon: 08-786 59 51, e-post: madeleine.ohberg@riksdagen.se

Preliminär dag för debatt och beslut

1 april 2020

Ledamöter

Socialförsäkringsutskottets ledamöter 

Dokument

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU25 (publiceras 27 mars)