Aktuellt

Särskild debatt om förnedringsrånen

Publicerad: 31 mars 2020 klockan 10.13

Den 3 april höll riksdagen en särskild debatt om förnedringsrånen. Moderaterna begärde debatten. Från regeringen deltog justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Den särskilda debatten började direkt efter förmiddagens debatt och votering om ärenden som inleds klockan 9. Debatten kan följas via webb-tv.

Ett parti kan begära att riksdagen ska debattera en viss fråga i en särskild debatt som inte har samband med något ärende. Efter samråd med partiernas gruppledare beslutar talmannen om och när den särskilda debatten ska ske. Den minister i regeringen som ansvarar för frågan deltar i debatten.

Särskild debatt hette tidigare aktuell debatt.