Aktuellt

Demokratibesök i Kronoberg

Publicerad: 21 september 2020 klockan 15.18

Riksdagens förste vice talman Åsa Lindestam (S) besökte Kronobergs län den 18 september. Programmet fokuserade på demokrati och gjordes som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Landshövding Maria Arnholm var värd för besöket. På grund av den pågående pandemin skedde dialogen huvudsakligen genom digitala möten.

Förste vice talman Åsa Lindestam tar emot en gåva av Stifelsen Elin Wägner. De står på en veranda

Vid Lilla Björka överlämnade förste vice talman Åsa Lindestam riksdagens antologi om demokratifrågor. Foto: Länsstyrelsen Kronoberg.

Det är hela Sveriges demokrati som firas under riksdagens jubileum och jag ser fram emot att besöka Kronobergs län. Riksdagens talmanspresidium ska besöka alla delar av landet och vi vill hålla det demokratiska samtalet levande trots pandemin. Under det här besöket vill jag och riksdagen öka kunskapen om demokratins genombrott men framför allt inspirera till samtal om demokratins vikt och vilka utmaningar demokratin står inför, sade Åsa Lindestam inför besöket.

Åsa Lindestam berättade i digitala möten om riksdagens firande av demokratijubileet och diskuterade demokratins olika utmaningar med elever på Katedralskolan samt med studenter och forskare på Linnéuniversitetet. Programmet innehöll också ett möte om vikten av ett jämställdhets- och barnperspektiv i uppbyggnaden av totalförsvaret, bland annat utifrån erfarenheter från Totalförsvarsövningen och hanteringen av Covid-19.

Åsa Lindestam besökte också Lilla Björka och Elin Wägnerstiftelsen för ett möte på temat Jämställdhetsrörelsen då till nu samt besökte riksdagens demokratiutställning på Utställningshallen i Alvesta.

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott inom ramen för demokratijubileet.

Som ett led i firandet reser talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken. Målet är att besöka alla 21 län under mandatperioden och inte minst att samtala med unga människor om demokrati. Besöken samordnas med att riksdagens vandringsutställning om demokratijubileet som turnerar till länsmuseer och andra platser. På grund av coronapandemin anpassas höstens besök efter rådande läge.