Aktuellt

Riksdagen på Bokmässan 2020

Publicerad: 23 september 2020 klockan 11.14

Eftersom Bokmässan i Göteborg inte kunde arrangeras i fysisk form medverkade riksdagen i år på Bokmässan Play, ett digitalt arrangemang med digitala seminarier och studiosamtal under fyra dagar.

Riksdagen har under flera år medverkat med monter och seminarier på Bokmässan i Göteborg. Det har varit ett sätt för riksdagen att informera om demokratin och demokratiska processer, för människor att träffa riksdagsledamöter och för att sprida kunskap om riksdagens arbete. På grund av coronapandemin arrangeras i år ingen bokmässa i fysiskt format utan istället livesänds seminarierna via den nya kanalen Bokmässan Play.

Sveriges riksdag är arrangör för tre av de ca 140 programpunkterna på Bokmässan Play. Sändningarna är gratis och ligger även kvar i efterhand på bokmässans webbplats.

Riksdagens programpunkter

Att väcka elevernas engagemang för demokratifrågor

Torsdag 24 september 13.00–13.30

Hur får man skolelever att förstå hur politik påverkar deras vardag? Hur får man dem att våga att ta ställning, värdera, argumentera och resonera? Här får du användbara tips för din undervisning i ett samtal mellan riksdagens andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve (V) och ämnesläraren Charlotta Granath, författare till metodboken "Demokratiuppdraget i skolan", lärarutbildare och pristagare vid Lärargalan 2018.

Samtalsledare: Maria Bohlin

Seminarium: Att väcka elevernas engagemang för demokratifrågor

Demokrati under en pandemi

Torsdag 24 september 14.45–15.15

Coronapandemin har ställt Sveriges riksdag och det parlamentariska arbetet inför nya utmaningar. Alla 349 ledamöter har fortsatt att vara i tjänst, men endast 55 ledamöter är på plats när riksdagen fattar beslut. Utskotten har, precis som många andra delar av samhället, gått över till delvis digitala mötesformer. Hur har Sveriges riksdag förändrat sitt arbete för att säkerställa den parlamentariska processen och vilka lärdomar kan man dra av denna period? Om detta samtalar riksdagens talman Andreas Norlén och journalisten Sharon Jåma.

Seminarium: Demokrati under en pandemi

Demokratiska val i coronatider

Fredag 25 september 14.00–14.15

Trots en vår och en sommar med stora begränsningar av människors vardag har demokratiska val genomförts runt om i världen. Sören Holmberg, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, kommer under detta seminarium att diskutera slutsatser som går att dra av de val som genomförts under coronapandemin. Vilka förändringar och begränsningar av de demokratiska processerna har det gått att bevittna? Och vad har vi att vänta av det stundande presidentvalet i USA?

Seminarium: Demokratiska val i coronatider

För mer information

Kontakta Staffan Lindberg, evenemangsprojektledare, telefon 08-786 53 12, e-post staffan.lindberg@riksdagen.se