Aktuellt

KU:s utfrågningar om granskningsärenden

Publicerad: 25 september 2020 klockan 11.15

Uppdaterad: 21 oktober 2020 klockan 11.56

Konstitutionsutskottet, KU, håller utfrågningar i oktober inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Åtta ministrar frågas ut, däribland statsminister Stefan Löfven (S). Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar.

KU beslutade den 2 juni att återuppta sin granskning av regeringen efter ett tidigare beslut om att skjuta upp vårens granskning med anledning av coronaviruset.

Granskningsutfrågningarna hålls i Förstakammarsalen och är om inget annat meddelas öppna för allmänhet och media. Antalet platser är begränsat med anledning av coronaviruset. Utfrågningarna går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Genomförda utfrågningar

Onsdag 7 oktober

Klockan 9: finansminister Magdalena Andersson (S)

Granskningsärende:

G5 och 10

Webb-tv: KU-utfrågning av finansminister Magdalena Andersson (S) om granskningsärenden

Klockan 10: försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Granskningsärenden:

G18 och 29

G27

Regeringskansliets hantering av säkerhetskänslig information om en officer (Granskningsärende nr 27)

Webb-tv: KU-utfrågning av försvarsminister Peter Hultqvist (S) om granskningsärenden

Torsdag 15 oktober

Klockan 10.30: finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP)

Granskningsärende:

G20

Granskning av finansmarknads- och bostadsminister Per Bolunds offentliga spekulationer om sanktioner mot Swedbank från amerikanska myndigheter (Granskningsärende nr 20)

Webb-tv: KU-utfrågning med finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP)

Klockan 13: utrikesminister Ann Linde (S)

Granskningsärende:

G18 och 29

Webb-tv: KU-utfrågning med utrikesminister Ann Linde (S)

Tisdag 20 oktober

Klockan 11: näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Granskningsärende:

G5 och 10

Webb-tv: KU-utfrågning med näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Klockan 12: miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Granskningsärende:

G25

Granskning av statsministerns och vice statsministerns hantering av ett tillståndsärende (Granskningsärende nr 25)

Webb-tv: KU-utfrågning med miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Kommande utfrågningar

Fredag 23 oktober

Klockan 9: tidigare arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) – som deltar via videolänk. Observera att denna utfrågning sker från Andrakammarsalen.

Granskningsärende:

G16

Granskning av regeringens och speciellt den tidigare arbetsmarknadsministern Ylva Johanssons och nuvarande arbetsmarknadsminister Eva Nordmarks styrning av Arbetsförmedlingen (Granskningsärende nr 16)

Klockan 14: statsminister Stefan Löfven (S)

Granskningsärenden:

G8

Granskning av statsministerns uttalanden om konstitutionsutskottets ställningstagande (Granskningsärende nr 8)

G25

Granskning av statsministerns och vice statsministerns hantering av ett tillståndsärende (Granskningsärende nr 25)

G27

Regeringskansliets hantering av säkerhetskänslig information om en officer (Granskningsärende nr 27)

G18 och 29

 

Plats för utfrågningarna

Förstakammarsalen, ingång Riksplan, om inte annat anges ovan. Antalet platser är begränsat med anledning av coronaviruset.

Hitta till riksdagen

Webb-tv

Utfrågningarna kan följas via riksdagens webb-tv.

Webb-tv

För mer information och kontaktperson för media

Peder Nielsen, kanslichef, konstitutionsutskottet, telefon 08-786 40 72, e-post peder.nielsen@riksdagen.se.

Pressackreditering till riksdagen

Journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information och ansökningsformulär finns på riksdagens webbplats:

Pressackreditering