Aktuellt

Parlamentariker från nordiska länder utbytte erfarenheter om coronastrategier

Publicerad: 3 mars 2021 klockan 17.22

Vad kan de nordiska grannländerna lära sig av varandra när det gäller att bekämpa coronapandemin? Den frågan diskuterades måndagen den 1 mars när de nordiska ländernas delegationer till den Interparlamentariska unionen, IPU, möttes digitalt för att utbyta erfarenheter.

När coronapandemin slog till på allvar för ett år sedan valde de nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige olika strategier. Sveriges, och inledningsvis även Islands, linje baserades på rekommendationer och information. Mycket snart visade det sig att antalet insjuknade per capita blev högre i Sverige än i de övriga nordiska länderna, som valde att i högre grad stänga ner sina samhällen.

- Då, i början av mars förra året, visste egentligen ingen vilken strategi som var den bästa, sade Jörgen Grönnegård Christensen, professor emeritus vid Aarhus universitet och författare till en rapport som jämför de nordiska ländernas coronastrategier.

Ambition att få samhälle och sjukvård att fungera

Han var en av många experter från Danmark, Sverige och Finland som deltog i ett digitalt seminarium, där även parlamentariker från de fem nordiska ländernas delegationer till den Interparlamentariska unionen, IPU, deltog. Syftet var att utbyta erfarenheter i fråga om de nordiska ländernas olika strategier för att bekämpa coronapandemin.

Gemensamt för samtliga länders strategier var ambitionen att använda olika ekonomiska stödpaket för att upprätthålla ett fungerande samhälle och hålla sjukvården igång. I efterhand kan konstateras att strategin fick konsekvenser för exempelvis gruppen äldre som drabbades hårdast, bland annat i Sverige. Det konstaterade en annan expert på mötet, Mats Melin, ordförande i den svenska Coronakommissionen som utvärderar de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av covid-19 i Sverige.

- Vår ambition att skydda de äldsta i samhället misslyckades. Nio av tio som dog i pandemin var över 70 år gamla. Vi borde ha gjort mer för denna grupp, det tog för lång tid, sade han.

Grundlagen påverkar möjlighet till agerande

En annan fråga som diskuterades på mötet var hur olika länders konstitutioner, grundlagar, påverkar ländernas möjlighet till åtgärder.

- Enligt den svenska grundlagen kan inte regeringen stoppa beslut som olika expertmyndigheter, som Folkhälsomyndigheten, fattar, sade Dag Larsson (S) vice ordförande i den svenska IPU-delegationen.

Olika strategier med samma mål

Cecilia Widegren (M), ordförande i den svenska IPU-delegationen, ordförande i IPU:s finanskommitté och ledamot av IPU:s internationella styrande råd, summerade och avslutade mötet. Hon konstaterade att Norden är en av de mest integrerade regionerna i världen som delar mycket historia, kultur, språk och samhällsutveckling, men i denna del har man valt olika strategier för att nå samma mål.

- Det är därför man ska dela erfarenheter och lära av grannar och vänner, både här och nu och inför framtiden. Förtroendevaldas viktigaste prioriteringar är invånares trygghet och hälsa, därför är just samtal om framtida gemensamma strategier för pandemier viktiga att hålla gemensamt. Det kan gälla allt ifrån forskning och utveckling till gemensam beredskap. Även IPU har mycket att lära. Vi försöker vara ett föredöme för andra internationella organisationer och när bara ett fåtal procent av världens befolkning har vaccinerats finns det mycket jobb som återstår.

Den svenska delegationen till Interparlamentariska unionen

Interparlamentariska unionen, IPU, är en global organisation för självständiga staters parlament. Bland organisationens uppgifter ingår att främja personliga kontakter mellan parlamentsledamöter i alla länder och arbeta för de parlamentariska institutionernas utveckling. Det digitala seminariet var ett erfarenhetsutbyte inom kretsen av nordiska IPU-länder.

Om Interparlamentariska unionen på riksdagens webbplats

Kontaktperson för media

Björn Sondén, internationell rådgivare, Riksdagens internationella kansli, telefon: 08-786 43 49, e-post: bjorn.sonden@riksdagen.se