Aktuellt

Ett bildmontage med en kraftledning, en person vid en skogsbrand och en hög med pengar. Foto: Adam Wrafter / TT, Håkan Pettersson / Matton. Fotomontage: Riksdagsförvaltningen.

Pengar har fördelats inom tre utgiftsområden

Torsdag 12 december 2019

Riksdagen har fattat beslut om tre av de 27 utgiftsområdena i statens budget. Besluten handlar bland annat om hur mycket pengar som nästa år ska gå till samhällets krisberedskap, energiforskning och kommunikationer.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 10 december 2019

Fredagen den 13 december klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för miljö samt rådet för jordbruk och fiske. Statssekreterare Eva Svedling, statssekreterare Gunvor Ericson och statssekreterare Per Callenberg återrapporterar även från olika möten i rådet.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Måndag 9 december 2019

EU-nämnden höll ett öppet sammanträde onsdagen den 11 december. På sammanträdet samrådde statsminister Stefan Löfven (S) inför Europeiska rådet den 12–13 december. Vid det mötet kommer stats- och regeringscheferna bland annat att diskutera klimatfrågor och EU:s långtidsbudget.

Förslag om fortsatt svenskt deltagande i militära insatser i Irak

Fredag 6 december 2019

Sverige ska även under 2020 delta i den pågående militära utbildningsinsatsen i Irak. Det föreslår det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet. På grund av den osäkra utvecklingen i Irak föreslår utskottet att regeringen ska återrapportera till utrikesutskottet när läget kräver det eller minst en gång per kvartal.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Torsdag 5 december 2019

Fredagen den 6 december klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor, rådet för utrikesfrågor samt rådet för allmänna frågor. Socialminister Lena Hallengren (S), arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S), jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP), utrikesminister Ann Linde (S) och EU-minister Hans Dahlgren (S) återrapporterar även från olika möten i rådet.

Ja till förslag om sänkt skatt på drivmedel

Fredag 29 november 2019

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att sänka koldioxidskatten på bensin och diesel. Skattesänkningen görs för att motverka de ökade priser på bensin och diesel som kan uppstå i och med den årliga indexuppräkningen och den så kallade reduktionsplikten.

Förslag att det svenska deltagandet i internationella insatser i Afghanistan och Mali fortsätter

Torsdag 28 november 2019

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till att Sverige fortsätter att delta i de pågående FN-insatserna i Afghanistan och Mali under 2020.

Höjda säkerhetskrav på ny trådlös digital infrastruktur

Onsdag 27 november 2019

Regeringen har föreslagit lagändringar som ska göra det möjligt att ta hänsyn till Sveriges säkerhet när ny trådlös digital infrastruktur, som 5G-nät, byggs ut. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Måndag 25 november 2019

Fredagen den 29 november klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för rättsliga- och inrikesfrågor, rådet för transport, telekommunikation och energi samt rådet för ekonomiska och finansiella frågor. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S), infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), finansminister Magdalena Andersson (S) och inrikesminister Mikael Damberg (S) återrapporterar även från olika möten i rådet.

Förslag att höja säkerhetskraven på ny trådlös digital infrastruktur

Onsdag 20 november 2019

Det bör bli möjligt att ta hänsyn till Sveriges säkerhet när ny trådlös digital infrastruktur, som 5G-nät, byggs ut. Det anser trafikutskottet. Utskottet anser också att riksdagen bör rikta ett tillkännagivande till regeringen om att Säpo och Försvarsmakten ska kunna överklaga tillstånd att använda radiosändare till regeringen. S, C, V och MP har invändningar i en reservation.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 19 november 2019

Fredagen den 22 november klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för utrikes frågor, rådet för konkurrenskraft om rymd och forskning samt rådet för konkurrenskraft om inre marknad och industri. Peter Eriksson (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete, Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, Anna Hallberg (S), utrikeshandelsminister och Lena Micko (S), civilminister, återrapporterar även från olika möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 12 november 2019

Fredagen den 15 november klockan 10 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för allmänna frågor, jordbruk- och fiskefrågor, utbildning,- ungdom,- kultur och idrottsfrågor samt utrikeshandelsfrågor. EU-minister Hans Dahlgren (S), landsbygdsminister Jennie Nilsson (S), kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) och Anna Hallberg (S) återrapporterar även från olika möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Måndag 4 november 2019

Fredagen den 8 november klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för utrikesfrågor samt försvarsfrågor. Statssekreterare Jan-Olof Lind återrapporterar även från ett möte i rådet den 14 maj och från ett informellt ministermöte den 28–29 augusti och kabinettssekreterare Annika Söder återrapporterar från ett möte i rådet den 14 oktober.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Måndag 4 november 2019

Onsdagen den 6 november klockan 13 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, utbildning-, ungdom-, kultur- och idrottsfrågor samt budgetfrågor. Finansminister Magdalena Andersson (S) återrapporterar även från ett möte i rådet den 10 oktober och utbildningsminister Anna Ekström (S) återrapporterar från ett möte i rådet den 22 maj. Vidare återrapporterar statssekreterare Max Elger från ett möte i rådet den 16 och 19 november.

Drönare i luften med fjäll och skog i bakgrunden Foto: Peter Lydén/Johnér

Skyddet av samhällsviktiga verksamheter ska öka

Onsdag 23 oktober 2019

Fler skyddsvärda verksamheter ska kunna bli skyddsobjekt. Skyddsvakters möjlighet att ingripa mot obemannade farkoster, som drönare, ska förstärkas. Det innebär bland annat att den som bevakar ett skyddsobjekt ska få befogenhet att ingripa med våld mot en obemannad farkost om inget annat hjälper.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Måndag 14 oktober 2019

Fredag den 18 oktober klockan 9 sammanträder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor. Från regeringen deltar jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP), socialminister Lena Hallengren (S) och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Måndag 14 oktober 2019

EU-nämnden höll ett öppet sammanträde onsdagen den 16 oktober. Statsminister Stefan Löfven (S) samrådde inför mötet i Europeiska rådet den 17–18 oktober. Vid det mötet kommer Europeiska rådet diskutera bland annat EU:s långtidsbudget och Storbritanniens utträde ur EU.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Onsdag 9 oktober 2019

Fredag den 11 oktober klockan 9 sammanträder EU-nämnden med regeringen inför möten i allmänna rådet, jordbruks- och fiskerådet samt rådet för utrikes frågor. Från regeringen deltar utrikesminister Ann Linde (S), EU-minister Hans Dahlgren (S) och landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 1 oktober 2019

Fredag den 4 oktober klockan 9 sammanträder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för ekonomiska och finansiella frågor samt rådet för rättsliga och inrikes frågor. Från regeringen deltar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP), inrikesminister Mikael Damberg (S) och statssekreterare Max Elger.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Måndag 23 september 2019

Fredagen den 27 september klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) återrapporterar från ett möte i rådet den 26 juni och från ett informellt ministermöte den 11-12 juli. Ministern informerar och samråder också med EU-nämnden inför ett kommande möte i rådet den 4 oktober.