Aktuellt

Öppet sammanträde i EU-nämnden

EU-nämnden höll ett öppet sammanträde den 25 mars. Under sammanträdet informerade och samrådde statsminister Stefan Löfven (S) inför möte med EU:s stats- och regeringschefer som hölls den 26 mars med anledning av coronaviruset.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Fredagen den 20 mars klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för utrikes frågor och rådet för allmänna frågor. Från regeringen deltar utrikesminister Ann Linde (S) och EU-minister Hans Dahlgren (S).

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Fredagen den 13 mars klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för ekonomiska och finansiella frågor och rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård. Magdalena Andersson (S), finansminister och Eva Nordmark (S), arbetsmarknadsminister återrapporterar även från olika möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Torsdagen den 5 mars klockan 8 informerar och samråder Lena Hallengren (S), socialminister med EU-nämnden inför ett extrainsatt möte i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 6 mars.      

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Onsdagen den 4 mars klockan 12 informerar och samråder Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister med EU-nämnden inför ett extrainsatt möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor samma dag.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Fredagen den 6 mars klockan 8 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för utrikes frågor och rådet för rättsliga och inrikes frågor. Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister, Mikael Damberg (S), inrikesminister och Anna Hallberg (S), utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor återrapporterar även från olika möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Fredagen den 28 februari klockan 10 samråder EU-nämnden med regeringen. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) återrapporterar från ett möte i rådet den 19 december 2019. Ministern informerar och samråder också med EU-nämnden inför ett kommande möte i miljörådet den 5 mars.

Öppen utfrågning om arbetet mot överskuldsättning

Den 20 februari håller civilutskottet en öppen utfrågning om arbetet mot överskuldsättning. Utfrågningen är öppen för allmänhet och media och sänds via webb-tv.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

EU-nämnden höll ett öppet sammanträde den 19 februari. Då samrådde statsminister Stefan Löfven (S) med EU-nämnden inför det extra mötet i Europeiska rådet den 20 februari. Vid det mötet kommer Europeiska rådet att diskutera EU:s långtidsbudget för åren 2021–2027.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Fredagen den 21 februari klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för allmänna frågor och rådet för konkurrenskraft - inre marknad och industri samt rådet för konkurrenskraft - forskning. Från regeringen deltar utrikesminister Ann Linde (S), EU-minister Hans Dahlgren (S), näringsminister Ibrahim Baylan (S) och minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans (S).

Socialutskottet vill att regeringen ser över hivpositivas informationsplikt

Regeringen bör se över om smittskyddslagen fyller sin funktion när det gäller informationsplikten för hivpositiva. Regeringen bör även låta ta fram förebyggande åtgärder för att främja hbtq-personers psykiska hälsa. Det anser socialutskottet, som riktar två tillkännagivanden till regeringen om detta. SD har invändningar mot ena förslaget till tillkännagivande.

Förslag att narkotikapolitiken bör utvärderas

Regeringen bör utvärdera den nuvarande narkotikapolitiken och ta initiativ till en nollvision när det gäller dödsfall som orsakas av narkotika, det anser ett enigt socialutskott.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Fredagen den 14 februari klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, rådet för utrikes frågor, rådet för allmänna frågor samt rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott. Deltar från regeringen gör finansminister Magdalena Andersson, utrikesminister Ann Linde, utbildningsminister Anna Ekström samt EU-minister Hans Dahlgren.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Onsdagen den 12 februari klockan 11 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor. Från regeringen deltar socialminister Lena Hallengren (S) via telefon. 

Skatteutskottet föreslår ny skatt på plastkassar

Den 1 mars ska en skatt på bärkassar av plast införas, det föreslår skatteutskottet. Skatten ska vara tre kronor per kasse. M och SD reserverar sig mot förslaget.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Fredagen den 24 januari klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för ekonomiska och finansiella frågor och rådet för utrikes frågor. Från regeringen deltar EU-minister Hans Dahlgren (S) och landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

Öppen utfrågning om psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv

Den 23 januari anordnade socialutskottet, socialförsäkringsutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet och arbetsmarknadsutskottet en gemensam offentlig utfrågning om psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv. Utfrågningen kan ses i efterhand via webb-tv.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Fredagen den 17 januari klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för ekonomiska och finansiella frågor och rådet för utrikes frågor. Från regeringen deltar finansminister Magdalena Andersson (S) och utrikesminister Ann Linde (S).

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Fredagen den 10 december klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför extrainsatt möte i rådet för utrikes frågor senare samma dag. Utrikesminister Ann Linde (S) informerar och samråder.

Ett bildmontage med en kraftledning, en person vid en skogsbrand och en hög med pengar. Foto: Adam Wrafter / TT, Håkan Pettersson / Matton. Fotomontage: Riksdagsförvaltningen.

Pengar har fördelats inom tre utgiftsområden

Riksdagen har fattat beslut om tre av de 27 utgiftsområdena i statens budget. Besluten handlar bland annat om hur mycket pengar som nästa år ska gå till samhällets krisberedskap, energiforskning och kommunikationer.