Aktuellt

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 10 december 2019

Fredagen den 13 december klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för miljö samt rådet för jordbruk och fiske. Statssekreterare Eva Svedling, statssekreterare Gunvor Ericson och statssekreterare Per Callenberg återrapporterar även från olika möten i rådet.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Måndag 9 december 2019

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde onsdagen den 11 december. Då kommer statsminister Stefan Löfven (S) att samråda inför Europeiska rådet den 12–13 december. Vid det mötet kommer stats- och regeringscheferna bland annat att diskutera klimatfrågor och EU:s långtidsbudget.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Torsdag 5 december 2019

Fredagen den 6 december klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor, rådet för utrikesfrågor samt rådet för allmänna frågor. Socialminister Lena Hallengren (S), arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S), jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP), utrikesminister Ann Linde (S) och EU-minister Hans Dahlgren (S) återrapporterar även från olika möten i rådet.

Ja till förslag om sänkt skatt på drivmedel

Fredag 29 november 2019

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att sänka koldioxidskatten på bensin och diesel. Skattesänkningen görs för att motverka de ökade priser på bensin och diesel som kan uppstå i och med den årliga indexuppräkningen och den så kallade reduktionsplikten.

Höjda säkerhetskrav på ny trådlös digital infrastruktur

Onsdag 27 november 2019

Regeringen har föreslagit lagändringar som ska göra det möjligt att ta hänsyn till Sveriges säkerhet när ny trådlös digital infrastruktur, som 5G-nät, byggs ut. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Måndag 25 november 2019

Fredagen den 29 november klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för rättsliga- och inrikesfrågor, rådet för transport, telekommunikation och energi samt rådet för ekonomiska och finansiella frågor. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S), infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), finansminister Magdalena Andersson (S) och inrikesminister Mikael Damberg (S) återrapporterar även från olika möten i rådet.

Förslag att höja säkerhetskraven på ny trådlös digital infrastruktur

Onsdag 20 november 2019

Det bör bli möjligt att ta hänsyn till Sveriges säkerhet när ny trådlös digital infrastruktur, som 5G-nät, byggs ut. Det anser trafikutskottet. Utskottet anser också att riksdagen bör rikta ett tillkännagivande till regeringen om att Säpo och Försvarsmakten ska kunna överklaga tillstånd att använda radiosändare till regeringen. S, C, V och MP har invändningar i en reservation.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 19 november 2019

Fredagen den 22 november klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för utrikes frågor, rådet för konkurrenskraft om rymd och forskning samt rådet för konkurrenskraft om inre marknad och industri. Peter Eriksson (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete, Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, Anna Hallberg (S), utrikeshandelsminister och Lena Micko (S), civilminister, återrapporterar även från olika möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 12 november 2019

Fredagen den 15 november klockan 10 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för allmänna frågor, jordbruk- och fiskefrågor, utbildning,- ungdom,- kultur och idrottsfrågor samt utrikeshandelsfrågor. EU-minister Hans Dahlgren (S), landsbygdsminister Jennie Nilsson (S), kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) och Anna Hallberg (S) återrapporterar även från olika möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Måndag 4 november 2019

Fredagen den 8 november klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för utrikesfrågor samt försvarsfrågor. Statssekreterare Jan-Olof Lind återrapporterar även från ett möte i rådet den 14 maj och från ett informellt ministermöte den 28–29 augusti och kabinettssekreterare Annika Söder återrapporterar från ett möte i rådet den 14 oktober.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Måndag 4 november 2019

Onsdagen den 6 november klockan 13 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, utbildning-, ungdom-, kultur- och idrottsfrågor samt budgetfrågor. Finansminister Magdalena Andersson (S) återrapporterar även från ett möte i rådet den 10 oktober och utbildningsminister Anna Ekström (S) återrapporterar från ett möte i rådet den 22 maj. Vidare återrapporterar statssekreterare Max Elger från ett möte i rådet den 16 och 19 november.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Måndag 14 oktober 2019

Fredag den 18 oktober klockan 9 sammanträder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor. Från regeringen deltar jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP), socialminister Lena Hallengren (S) och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Måndag 14 oktober 2019

EU-nämnden höll ett öppet sammanträde onsdagen den 16 oktober. Statsminister Stefan Löfven (S) samrådde inför mötet i Europeiska rådet den 17–18 oktober. Vid det mötet kommer Europeiska rådet diskutera bland annat EU:s långtidsbudget och Storbritanniens utträde ur EU.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Onsdag 9 oktober 2019

Fredag den 11 oktober klockan 9 sammanträder EU-nämnden med regeringen inför möten i allmänna rådet, jordbruks- och fiskerådet samt rådet för utrikes frågor. Från regeringen deltar utrikesminister Ann Linde (S), EU-minister Hans Dahlgren (S) och landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 1 oktober 2019

Fredag den 4 oktober klockan 9 sammanträder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för ekonomiska och finansiella frågor samt rådet för rättsliga och inrikes frågor. Från regeringen deltar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP), inrikesminister Mikael Damberg (S) och statssekreterare Max Elger.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Måndag 23 september 2019

Fredagen den 27 september klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) återrapporterar från ett möte i rådet den 26 juni och från ett informellt ministermöte den 11-12 juli. Ministern informerar och samråder också med EU-nämnden inför ett kommande möte i rådet den 4 oktober.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 17 september 2019

Fredag den 20 september klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för konkurrenskraft och rådet för transport, telekommunikation och energi. Från regeringen deltar näringsminister Ibrahim Baylan (S), ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans (S) samt energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S).

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Onsdag 11 september 2019

Fredag den 13 september klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för allmänna frågor och rådet för transport, telekommunikation och energi. Från regeringen deltar EU-minister Hans Dahlgren (S) och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). 

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 9 juli 2019

Fredag den 12 juli klockan 10 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för allmänna frågor, rådet för ekonomiska och finansiella frågor, rådet för jordbruk och fiske samt rådet för utrikes frågor. Från regeringen deltar utrikesminister Margot Wallström (S), EU-minister Hans Dahlgren (S) och landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Måndag 1 juli 2019

Fredag den 5 juli klockan 10 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård och konsumentfrågor, samt rådet för ekonomiska och finansiella frågor. Från regeringen deltar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), socialförsäkrings­minister Annika Strandhäll (S) och statssekreterare Max Elger.