Aktuellt

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 18 februari 2020

Fredagen den 21 februari klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för allmänna frågor och rådet för konkurrenskraft - inre marknad och industri samt rådet för konkurrenskraft - forskning. Från regeringen deltar utrikesminister Ann Linde (S), EU-minister Hans Dahlgren (S), näringsminister Ibrahim Baylan (S) och minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans (S).

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Måndag 17 februari 2020

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde onsdagen den 19 februari. Då kommer statsminister Stefan Löfven (S) att samråda inför det extra mötet i Europeiska rådet den 20 februari. Vid det mötet kommer Europeiska rådet att diskutera EU:s långtidsbudget för åren 2021–2027.

Öppen utfrågning om arbetet mot överskuldsättning

Fredag 14 februari 2020

Den 20 februari håller civilutskottet en öppen utfrågning om arbetet mot överskuldsättning. Utfrågningen är öppen för allmänhet och media och sänds via webb-tv.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 11 februari 2020

Fredagen den 14 februari klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, rådet för utrikes frågor, rådet för allmänna frågor samt rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott. Deltar från regeringen gör finansminister Magdalena Andersson, utrikesminister Ann Linde, utbildningsminister Anna Ekström samt EU-minister Hans Dahlgren.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Måndag 10 februari 2020

Onsdagen den 12 februari klockan 11 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor. Från regeringen deltar socialminister Lena Hallengren (S) via telefon. 

Skatteutskottet föreslår ny skatt på plastkassar

Torsdag 23 januari 2020

Den 1 mars ska en skatt på bärkassar av plast införas, det föreslår skatteutskottet. Skatten ska vara tre kronor per kasse. M och SD reserverar sig mot förslaget.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 21 januari 2020

Fredagen den 24 januari klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för ekonomiska och finansiella frågor och rådet för utrikes frågor. Från regeringen deltar EU-minister Hans Dahlgren (S) och landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 14 januari 2020

Fredagen den 17 januari klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för ekonomiska och finansiella frågor och rådet för utrikes frågor. Från regeringen deltar finansminister Magdalena Andersson (S) och utrikesminister Ann Linde (S).

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 7 januari 2020

Fredagen den 10 december klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför extrainsatt möte i rådet för utrikes frågor senare samma dag. Utrikesminister Ann Linde (S) informerar och samråder.

Ett bildmontage med en kraftledning, en person vid en skogsbrand och en hög med pengar. Foto: Adam Wrafter / TT, Håkan Pettersson / Matton. Fotomontage: Riksdagsförvaltningen.

Pengar har fördelats inom tre utgiftsområden

Torsdag 12 december 2019

Riksdagen har fattat beslut om tre av de 27 utgiftsområdena i statens budget. Besluten handlar bland annat om hur mycket pengar som nästa år ska gå till samhällets krisberedskap, energiforskning och kommunikationer.

Förslag att komplementbostadshus ska få vara 30 kvadratmeter

Torsdag 12 december 2019

Från och med den 1 mars nästa år ska det bli möjligt att bygga ett komplementbostadshus på 30 kvadratmeter utan bygglov, det föreslår ett enigt civilutskott. M, SD och KD reserverar sig när det gäller reglerna för komplementbyggnader och bygganmälan.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 10 december 2019

Fredagen den 13 december klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för miljö samt rådet för jordbruk och fiske. Statssekreterare Eva Svedling, statssekreterare Gunvor Ericson och statssekreterare Per Callenberg återrapporterar även från olika möten i rådet.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Måndag 9 december 2019

EU-nämnden höll ett öppet sammanträde onsdagen den 11 december. På sammanträdet samrådde statsminister Stefan Löfven (S) inför Europeiska rådet den 12–13 december. Vid det mötet kommer stats- och regeringscheferna bland annat att diskutera klimatfrågor och EU:s långtidsbudget.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Torsdag 5 december 2019

Fredagen den 6 december klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor, rådet för utrikesfrågor samt rådet för allmänna frågor. Socialminister Lena Hallengren (S), arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S), jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP), utrikesminister Ann Linde (S) och EU-minister Hans Dahlgren (S) återrapporterar även från olika möten i rådet.

Ja till förslag om sänkt skatt på drivmedel

Fredag 29 november 2019

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att sänka koldioxidskatten på bensin och diesel. Skattesänkningen görs för att motverka de ökade priser på bensin och diesel som kan uppstå i och med den årliga indexuppräkningen och den så kallade reduktionsplikten.

Höjda säkerhetskrav på ny trådlös digital infrastruktur

Onsdag 27 november 2019

Regeringen har föreslagit lagändringar som ska göra det möjligt att ta hänsyn till Sveriges säkerhet när ny trådlös digital infrastruktur, som 5G-nät, byggs ut. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Måndag 25 november 2019

Fredagen den 29 november klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för rättsliga- och inrikesfrågor, rådet för transport, telekommunikation och energi samt rådet för ekonomiska och finansiella frågor. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S), infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), finansminister Magdalena Andersson (S) och inrikesminister Mikael Damberg (S) återrapporterar även från olika möten i rådet.

Förslag att höja säkerhetskraven på ny trådlös digital infrastruktur

Onsdag 20 november 2019

Det bör bli möjligt att ta hänsyn till Sveriges säkerhet när ny trådlös digital infrastruktur, som 5G-nät, byggs ut. Det anser trafikutskottet. Utskottet anser också att riksdagen bör rikta ett tillkännagivande till regeringen om att Säpo och Försvarsmakten ska kunna överklaga tillstånd att använda radiosändare till regeringen. S, C, V och MP har invändningar i en reservation.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 19 november 2019

Fredagen den 22 november klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för utrikes frågor, rådet för konkurrenskraft om rymd och forskning samt rådet för konkurrenskraft om inre marknad och industri. Peter Eriksson (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete, Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, Anna Hallberg (S), utrikeshandelsminister och Lena Micko (S), civilminister, återrapporterar även från olika möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 12 november 2019

Fredagen den 15 november klockan 10 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för allmänna frågor, jordbruk- och fiskefrågor, utbildning,- ungdom,- kultur och idrottsfrågor samt utrikeshandelsfrågor. EU-minister Hans Dahlgren (S), landsbygdsminister Jennie Nilsson (S), kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) och Anna Hallberg (S) återrapporterar även från olika möten i rådet.