Aktuellt

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdagen den 7 april klockan 10.00 samråder EU-nämnden med regeringen via telefon. Finansminister Magdalena Andersson (S) informerar och samråder dels om inrättande av ett europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet till följd av covid-19, dels om aktivering av krisstöd med anledning av covid-19. De frågorna kommer att tas upp i ett videomöte på EU-nivå senare samma dag.  

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Måndagen den 6 april klockan 11.30 samråder EU-nämnden med regeringen via telefon. EU-minister Hans Dahlgren (S) informerar om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter.

Nytt material för distansundervisning om riksdagens lagstiftningsarbete

Det nya materialet är en enklare form av rollspel där eleverna får arbeta med den nya samtyckeslagen som riksdagen fattade beslut om i maj 2018. Materialet är anpassat för gymnasiet och årskurs 7-9 och är framtaget för att användas i distansundervisning. Syftet med studiematerialet är att öka elevernas kunskaper om hur riksdagen stiftar lagar med fokus på utskottsarbetet.

Civilutskottet föreslår ja till tillfälliga regler för bolags- och föreningsstämmor

Ett enigt civilutskott föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om tillfälliga regler för bolags- och föreningsstämmor. De tillfälliga reglerna ska göra det möjligt att genomföra stämmorna på ett sätt som minskar risken för att coronaviruset sprids.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Fredagen den 3 april klockan 8.30 samråder EU-nämnden med regeringen via telefon inför möten i rådet för utrikes frågor och rådet för utrikes frågor - utveckling. Utrikesminister Ann Linde (S) och Peter Eriksson (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete, återrapporterar även från olika möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Måndagen den 30 mars klockan 11.30 samråder EU-nämnden med regeringen om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och effekter. Från regeringen deltar EU-minister Hans Dahlgren (S).

Lösningar för ökad mobilitet på landsbygder undersöks i ny rapport

Nya former av kollektivtrafik, bildelning, kombinerade transporter samt elbilar kan på kort sikt öka tillgängligheten på landsbygder. På längre sikt kan självkörande minibussar, drönare och elflygplan bidra till ökad tillgänglighet. Det framkommer i trafikutskottets rapport Mobilitet på landsbygder – forskningsöversikt och nulägesbeskrivning.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

EU-nämnden höll ett öppet sammanträde den 25 mars. Under sammanträdet informerade och samrådde statsminister Stefan Löfven (S) inför möte med EU:s stats- och regeringschefer som hölls den 26 mars med anledning av coronaviruset.

Förslag: Ny lag ska ge regeringen och skolhuvudmän utökade befogenheter kring skolverksamheter

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen beslutar om en ny lag om tillfällig stängning av skolverksamheter vid extraordinära händelser i fredstid.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Fredagen den 20 mars klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för utrikes frågor och rådet för allmänna frågor. Från regeringen deltar utrikesminister Ann Linde (S) och EU-minister Hans Dahlgren (S).

Panelsamtal om digitalisering och nya medievanor i framtidens demokrati

I den nyligen genomförda Ungdomens riksdag lade gymnasieelever fram förslag för demokratins framtid. Den 11 mars deltog tre av eleverna i ett webbsänt panelsamtal i riksdagen för att tillsammans med experter diskutera olika scenarier för till exempel digitala omröstningar. Panelsamtalet går att se i efterhand via webb-tv.

Förste vice talman Ewa Thalén Finné står i talarstolen i Andrakammarsalen. Foto: Anders Löwdin

Inställd: Fortbildningsdag för lärare: Partiernas utmaningar i nytt politiskt landskap

Nästa fortbildningsdag för lärare, 1 april, är inställd med anledning av corona. Eventuellt kommer riksdagen att genomföra delar av programmet digitalt. Mer information kommer. Partiernas utmaningar och framtid är temat för dagen. Hur bygger partierna sin politik och vilken roll spelar de i vår demokrati? Bland andra medverkar talman Andreas Norlén och Jonas Sjöstedt (V). 

Visningar, evenemang och möten i riksdagen ställs in tills vidare

Riksdagen vidtar just nu flera åtgärder med anledning av corona. Tills vidare ställer Riksdagsförvaltningen in visningar, evenemang, vissa möten, studiebesök och besök i Demokrativerkstaden.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Fredagen den 13 mars klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för ekonomiska och finansiella frågor och rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård. Magdalena Andersson (S), finansminister och Eva Nordmark (S), arbetsmarknadsminister återrapporterar även från olika möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Torsdagen den 5 mars klockan 8 informerar och samråder Lena Hallengren (S), socialminister med EU-nämnden inför ett extrainsatt möte i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 6 mars.      

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Onsdagen den 4 mars klockan 12 informerar och samråder Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister med EU-nämnden inför ett extrainsatt möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor samma dag.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Fredagen den 6 mars klockan 8 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för utrikes frågor och rådet för rättsliga och inrikes frågor. Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister, Mikael Damberg (S), inrikesminister och Anna Hallberg (S), utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor återrapporterar även från olika möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Fredagen den 28 februari klockan 10 samråder EU-nämnden med regeringen. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) återrapporterar från ett möte i rådet den 19 december 2019. Ministern informerar och samråder också med EU-nämnden inför ett kommande möte i miljörådet den 5 mars.

Öppen utfrågning om arbetet mot överskuldsättning

Den 20 februari håller civilutskottet en öppen utfrågning om arbetet mot överskuldsättning. Utfrågningen är öppen för allmänhet och media och sänds via webb-tv.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

EU-nämnden höll ett öppet sammanträde den 19 februari. Då samrådde statsminister Stefan Löfven (S) med EU-nämnden inför det extra mötet i Europeiska rådet den 20 februari. Vid det mötet kommer Europeiska rådet att diskutera EU:s långtidsbudget för åren 2021–2027.