Aktuellt

Klimatfrågor i fokus på möte med FN-ambassadörer

Den 17 augusti 2015 tog förste vice talman Tobias Billström (M) emot 25 FN-ambassadörer i Förstakammarsalen för ett möte. Bland annat diskuterades Sveriges säkerhetsrådskandidatur och miljöfrågor.

Talmannen står värd för nordisk-baltisk talmanskonferens

Den 20–21 augusti tar talman Urban Ahlin emot talmän från de nordiska och baltiska länderna i riksdagen för en konferens.

Ukraina högt på dagordningen vid OSSE:s parlamentariska församlings sommarsession

OSSE:s parlamentariska församling antog vid sommarsessionen i Helsingfors den 7–9 juli en resolution som bland annat tog upp Rysslands agerande i Ukraina och flyktingkatastrofen i Medelhavet. Vid sessionen valdes också ledamoten Margareta Cederfeldt (M) till rapportör, och ledamoten Kent Härstedt (S) fortsätter som församlingens vice president.

OSSE-möte uppmärksammar situationen i Ukraina

Den 5–9 juli deltar svenska riksdagsledamöter i OSSE:s parlamentariska församlings sommarsession i Helsingfors. Vid sessionen kommer bland annat situationen i Ukraina, flyktingkatastrofen i Medelhavet och terrorism att debatteras.

Europarådets parlamentariska församling antar resolution om mänskliga rättigheter i Azerbajdzjan

Den svenska delegationen till Europarådets parlamentariska församling deltog vid sessionen i Strasbourg den 22–26 juni. Vid mötet antogs bland annat en resolution gällande mänskliga rättigheter i Azerbajdzjan. På agendan stod även konflikten mellan Ryssland och Ukraina, migration samt skydd för visselblåsare. FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon talade.

Uppföljning av den nya fastighetsmäklarlagen

2011 började en ny fastighetsmäklarlag att gälla. Lagen syftar till att ge både köpare och säljare trygghet i samband med fastighetsaffärer som sker via mäklare samt att ge fastighetsmäklare goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Civilutskottet har beslutat att göra en uppföljning av om lagen har fått avsedd effekt.

Talmannen bevittnade prinsessparets son

Den 17 juni bevittnade talman Urban Ahlin prinsessan Madeleines och herr Christopher O'Neills nyfödde son tillsammans med statsminister Stefan Löfven (S), riksmarskalk Svante Lindqvist och statsfru Kirstine von Blixen-Finecke. Efter det hölls en konselj där kungen informerade om prins Nicolas namn.

Talman Urban Ahlin tackar av Per Westerberg (M). Foto: Ingemar Edfalk.

Talmannen tackade tidigare ledamöter

Den 17 juni höll talman Urban Ahlin ett tal i kammaren inför sommaren. Talmannen tackade också av de ledamöter som lämnat sina uppdrag under riksdagsåret. En av dem är riksdagens förre talman Per Westerberg (M).

Colombias president på besök hos talmannen

Talman Urban Ahlin tog emot Colombias president Juan Manuel Santos i riksdagen den 15 juni.

Talmannen gratulerar prinsessparet

Talman Urban Ahlin gratulerar prinsessan Madeleine och herr Christopher O'Neill som fått en son. – Jag vill å riksdagens vägnar framföra mina varmaste gratulationer till prinsessan Madeleine och herr Christopher O'Neill, säger talman Urban Ahlin.

Talmannen bland gästerna vid kungligt bröllop

Den 13 juni vigdes prins Carl Philip och prinsessan Sofia i Slottskyrkan. Talman Urban Ahlin närvarade vid vigseln.

Colombias president besöker talmannen

Colombias president Juan Manuel Santos besöker riksdagen under sitt besök i Sverige den 15 juni. Talman Urban Ahlin tar emot för ett möte.

Nationaldagen firades på Skansen

Talman Urban Ahlin hälsade välkommen vid det årliga nationaldagsfirandet på Skansen den 6 juni. På programmet stod bland annat högtidstal av kungen, utdelning av fanor och musikunderhållning.

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Turkiet

Fem riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar parlamentsvalet i Turkiet söndagen den 7 juni.

Talmannen tog emot Tanzanias president

Talman Urban Ahlin stod värd när Tanzanias president Jakaya Mrisho Kikwete med delegation besökte riksdagen den 4 juni.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår nytt tillkännagivande om bred översyn av Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsutskottet står fast vid att regeringen ska återuppta arbetet med att göra en bred översyn av Arbetsförmedlingen – och anser att arbetet bör återupptas snarast. Utskottet föreslår att riksdagen på nytt gör ett tillkännagivande till regeringen om detta. Bakom förslaget finns en majoritet i utskottet bestående av M, SD, C, FP och KD. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Ledamöter i KU står vid podiet i riksdagens presscenter. Foto: Melker Dahlstrand.

KU:s granskning av regeringen klar

Konstitutionsutskottet, KU, är klart med sin årliga granskning av regeringen. Totalt har KU behandlat 30 anmälningar från riksdagsledamöterna. Anmälningarna handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningsmyndigheterna och statliga bolag samt ministrarnas tjänsteutövning. Resultatet presenterades på en pressträff den 2 juni. Webb-tv Riksdagen i bilder

Talmannen tar emot Tanzanias president

Den 4 juni besöker Tanzanias president Jakaya Mrisho Kikwete med delegation riksdagen. Talman Urban Ahlin står värd för besöket i riksdagen.

Indiens president på besök i riksdagen

Den 1 juni tog talman Urban Ahlin emot Indiens president Shri Pranab Mukherjee med delegation. Under sitt besök i riksdagen träffade president Mukherjee talmannen och riksdagsledamöter för samtal.

Öppet seminarium om internationellt samarbete mot skatteflykt

Den 4 juni håller skatteutskottet ett öppet seminarium om internationellt samarbete mot skatteflykt. Seminariet kommer att handla om BEPS-projektet, Base Erosion and Profit Shifting, som startats av OECD och G20-länderna och som även Sverige deltar i.