Aktuellt

Foto: Tomas Winje Øijord / TT

Säkerhetspolisen får förlängd rätt att övervaka elektronisk kommunikation

Onsdag 22 juni 2016

Säkerhetspolisen får förlängd rätt att hämta in uppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet för vissa samhällsfarliga brott. Giltighetstiden förlängs i ett år, till och med den 31 december 2017. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

EU-förslag strider mot subsidiaritetsprincipen

Onsdag 22 juni 2016

Riksdagen tycker precis som EU-kommissionen att samarbetet mellan de myndigheter som har ansvar för konsumentskyddet behöver bli bättre. Dessutom bör det regleras på EU-nivå. Däremot anser riksdagen att delar av förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

En grupp flyktingar står tillsammans med en ordningsvakt på perrongen på centralstationen i Malmö Foto: Tomislav Stjepic / Migrationsverket

Det kan bli svårare att få uppehållstillstånd i Sverige

Tisdag 21 juni 2016

Sverige ska tillfälligt införa tidsbegränsade uppehållstillstånd. Rätten till anhöriginvandring ska begränsas och försörjningskraven skärpas. Riksdagen sa ja till det förslaget från regeringen. Samtidigt riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om urvalet av så kallade kvotflyktingar.

En hand håller i en enkrona. Foto: Hans Wretling / Matton.

Ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken

Tisdag 21 juni 2016

Riksdagen sa ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i regeringens ekonomiska vårproposition. Riksdagen sa också i stort ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade inkomster och utgifter för 2016.

Penningpolitiken och Riksbankens oberoende bör ses över

Tisdag 21 juni 2016

Riksdagen har behandlat en utvärdering av Riksbankens penningpolitik för åren 2010-2015. I samband med detta uppmanade riksdagen regeringen bland annat att så fort som möjligt tillsätta en parlamentarisk utredning av det svenska penningpolitiska ramverket och riksbankslagen.

Statsrådens arvoden höjs

Tisdag 21 juni 2016

Statsrådens arvoden höjs från den 1 juli 2016. Arvodet till statsministern höjs med 4 000 kronor per månad till 164 000 kronor. Arvodet till övriga statsråd höjs med 3 000 kronor per månad till 130 000 kronor.

Samråd om uppföljning av Storbritanniens folkomröstning och ekologiskt jordbruk

Tisdag 21 juni 2016

Regeringen samråder med EU-nämnden den 22 juni. Ett par av de frågor som ska diskuteras är dagordningen inför möte i Europeiska rådet, där resultatet av Storbritanniens EU-folkomröstning följs upp, och en ny handlingsplan för ekologiskt jordbruk.

Utvecklingen i Turkiet på agendan på möte i Europarådets parlamentariska församling

Fredag 17 juni 2016

Den 20–24 juni är det sommarsession i Europarådets parlamentariska församling, PACE. Den svenska delegationen till PACE består av sex ordinarie ledamöter och sex suppleanter. Under sessionsveckan i Strasbourg kommer ledamöterna att debattera och rösta om ett antal resolutioner.

Talmannens uttalande om mordet på den brittiska parlamentarikern Jo Cox

Fredag 17 juni 2016

Talman Urban Ahlin uttalade efter dådet mot den brittiska parlamentarikern Jo Cox att det också är en attack på demokratin: – Det är sorgliga nyheter om attacken på parlamentarikern Jo Cox. Det är en attack på demokratin och på alla som arbetar i demokratins tjänst. Mina tankar och djup medkänsla finns förstås hos Jo Cox familj och kollegor, säger Urban Ahlin.

Aktuell debatt om situationen i utsatta stadsdelar

Fredag 17 juni 2016

Den 17 juni hölls en aktuell debatt om situationen i utsatta stadsdelar. Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S) deltog. Debatten hölls på begäran av Liberalerna. Den går att se i efterhand via webb-tv.

Rök från skorsten på fartyg Foto: Mikkel Østergaard / TT

Sanktionssystemet mot olagligt svavelutsläpp bör ses över

Torsdag 16 juni 2016

Det behövs ett effektivt sanktionssystem för att regler om fartygens svavelutsläpp i Östersjön ska efterlevas. Regeringen bör därför skyndsamt se över utformningen av ett sådant system och införa det. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta.

EU-förslag om samarbete kring konsumentskydd går för långt

Torsdag 16 juni 2016

Ett enigt civilutskott anser att ett förslag från EU-kommissionen om samarbete kring konsumentskydd går för långt och inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Utskottet föreslår därför att riksdagen lämnar ett motiverat yttrande till EU.

En utredning ska se över penningpolitiken

Torsdag 16 juni 2016

En parlamentarisk utredning av det svenska penningpolitiska ramverket och riksbankslagen bör tillsättas. Regeringen ska också snarast lämna förslag om Riksbankens finansiella oberoende. Det anser finansutskottet som föreslår att riksdagen ska ge dessa uppdrag till regeringen.

Foto: Linn Malmén / TT

Viktiga frågor återstår att lösa inom filmpolitiken

Onsdag 15 juni 2016

Värdefull svensk film ska utvecklas och produceras kontinuerligt och i olika delar av landet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om nya mål för filmpolitiken. Riksdagen uppmanade samtidigt regeringen att ta fram fler förslag, bland annat om filmpolitikens framtid och Svenska Filminstitutets roll och framtida organisationsform.

Foto: Melker Dahlstrand

Partiledarna möttes i debatt

Onsdag 15 juni 2016

Den 15 juni var det partiledardebatt i riksdagen. Statsminister Stefan Löfven (S) höll det första anförandet. Under denna partiledardebatt prövades nya debattregler.

Det kan bli svårare att få uppehållstillstånd i Sverige

Tisdag 14 juni 2016

Sverige ska tillfälligt införa tidsbegränsade uppehållstillstånd. Rätten till anhöriginvandring ska begränsas och försörjningskraven skärpas. En majoritet i socialförsäkringsutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Samtidigt vill utskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om urvalet av så kallade kvotflyktingar.

Samråd om skatteflykt och bankunionen

Tisdag 14 juni 2016

Regeringen samråder med EU-nämnden den 15 juni. Några frågor som ska diskuteras är skatteflykt, skatt på finansiella transaktioner och bankunionen.

Öppen utfrågning med anledning av nya internationella skatteregler (Uppdaterat)

Tisdag 14 juni 2016

Den 16 juni håller skatteutskottet och näringsutskottet en gemensam öppen utfrågning. Temat är konkurrenskraften hos svenska multinationella företag i ljuset av att nya internationella skatteregler är på väg att införas. Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv.

Riksdagen behandlade KU:s granskning av regeringen

Måndag 13 juni 2016

Konstitutionsutskottets årliga granskning av regeringen debatterades i kammaren den 13 juni. Efter debatten lade riksdagen KU:s granskning tillhandlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Beslut om offentlig insyn i företag borde tas närmare medborgarna

Torsdag 9 juni 2016

Riksdagen anser att delar av ett förslag från EU-kommissionen strider mot subsidiaritetsprincipen. Principen innebär att beslut ska tas så nära medborgarna som möjligt.