Aktuellt

Ny lag för att främja god forskningssed och pröva oredlighet i forskning

Onsdag 5 juni 2019

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om nya regler mot fusk och grov oaktsamhet i forskning. M och SD reserverar sig mot olika delar av förslaget.

Regeringen bör se över regleringen för idrottsgymnasier

Onsdag 5 juni 2019

Utbildningsutskottet anser att det ska finns goda möjligheter att kombinera gymnasiestudier med elitidrott. Utskottet uppmanar därför regeringen att se över om det behövs särskilda regleringar för idrottsgymnasier som möter olika idrotters behov och förutsättningar.

Riksdagsledamöter observerar presidentvalet i Kazakstan

Onsdag 5 juni 2019

Den 9 juni hålls presidentval i Kazakstan. Fem svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

KU håller pressträff i presscenter. Foto: Anders Löwdin

KU:s granskning av regeringen är klar

Tisdag 4 juni 2019

Konstitutionsutskottet, KU, är klart med sin årliga granskning av regeringen. Totalt har KU behandlat 18 anmälningar från riksdagsledamöterna. I tre granskningar pekar KU på att det har förekommit brister.

Ja till höjt tak för RUT-avdrag

Tisdag 4 juni 2019

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att taket för RUT-avdrag höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019, men ska gälla retroaktivt för hela beskattningsåret 2019.

Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Tisdag 4 juni 2019

Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet återinförs. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om detta.

Familj dukar och vilar på en stor altan. Där finns en hund också Foto: Johnér bildbyrå

Större frihet att bygga altaner

Tisdag 4 juni 2019

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till lagändringar i plan- och bygglagen som medför en större frihet för fastighetsägare att bygga altaner. Förslaget innebär bland annat att det införs ett undantag från kravet på bygglov för att uppföra en altan vid ett en- eller tvåbostadshus under vissa förutsättningar.

Aktuella debatter i juni

Tisdag 4 juni 2019

Tre aktuella debatter är inplanerade i riksdagen i juni. Den 10 juni hålls efter begäran av Sverigedemokraterna en aktuell debatt om försvarsberedningens förslag. Samma dag debatteras även landsbygdens förutsättningar. Den debatten har begärts av Centerpartiet. Den 14 juni hålls en aktuell debatt om kapacitetsbrist i elsystemet, efter begäran av Moderaterna.

Civilutskottet säger ja till åtgärder mot handel med hyreskontrakt

Tisdag 4 juni 2019

Civilutskottet vill att riksdagen säger ja till förslag från regeringen om åtgärder mot svarthandel med hyreskontrakt och andra former av missbruk av hyresrätten. M, SD, V och KD reserverar sig mot olika delar av regeringens förslag.

Regeringen vill förlänga anställningsskyddet till 69 års ålder

Tisdag 4 juni 2019

Regeringen vill förlänga anställningsskyddet för arbetstagare från 67 till 69 års ålder. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Vänsterpartiet reserverar sig mot delar av förslaget.

Det bör bli lättare för en hyresgäst att påverka lägenhetens standard

Tisdag 4 juni 2019

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att ge hyresgäster större möjlighet att komma överens med hyresvärden om att anpassa den egna lägenhetens standard. M, V och KD reserverar sig mot olika delar av förslaget.

KU presenterar årets granskning av regeringen

Måndag 3 juni 2019

Tisdag den 4 juni klockan 12 presenterar konstitutionsutskottet, KU, årets granskningsbetänkande på en pressträff. Granskningen utgår från de anmälningar som kommit in till KU under året. Pressträffen går att följa via webb-tv.

Pressinbjudan: Pressträff med KU efter justering av granskningsbetänkandet

Onsdag 29 maj 2019

Tisdagen den 4 juni justerar konstitutionsutskottet, KU, betänkandet om granskningen av regeringen. Efter det bjuder KU in till en pressträff för att presentera betänkandet, 2018/19:KU20.

Talmannen håller högtidstal på nationaldagen

Onsdag 29 maj 2019

Vid nationaldagsfirandet på Skansen den 6 juni kommer riksdagens talman Andreas Norlén att hålla högtidstalet. På programmet står också bland annat artistuppträdanden, nationalsången samt utdelning av flaggor och fanor.

Ja till fortsatt svenskt deltagande i FN-insats i Mali

Onsdag 29 maj 2019

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet vill att riksdagen säger ja till att Sverige ska fortsätta delta i den pågående FN-insatsen i Mali. Förutsättningen är att det även i fortsättningen finns ett mandat från FN:s säkerhetsråd.

Blodprov har tagits på spädbarn i hälen. Foto: Mikkel Østergaard / TT

Tester för att hitta allvarliga medfödda sjukdomar ska utökas

Tisdag 28 maj 2019

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att utöka PKU-screeningen på nyfödda, som görs för att hitta allvarliga medfödda sjukdomar. Framöver ska även andra sjukdomar än ämnesomsättningssjukdomar ingå i screeningen. 

Ung tjej går med en isglass i handen. Foto: Mikael Sjöberg / TT

Alkoglass och liknande produkter ska regleras som alkoholdrycker

Tisdag 28 maj 2019

Alkoglass och liknande produkter som går att jämföra med alkoholdrycker ska så långt det är möjligt regleras på samma sätt. Reglerna ska exempelvis gälla vid försäljning, marknadsföring och servering av produkterna. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Ingen misstroendeförklaring mot socialförsäkringsministern

Tisdag 28 maj 2019

Riksdagen röstade under tisdagen nej till Moderaternas begäran om att rikta en misstroendeförklaring mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S). 113 ledamöter röstade nej till misstroendeförklaringen, 59 ledamöter avstod från att rösta och 172 ledamöter röstade ja.

Talmannen inviger demokratiutställning på Skansen

Onsdag 22 maj 2019

Talman Andreas Norlén inviger den 29 maj utställningen Fira demokratin! på Skansen. Utställningen är en del i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Invigningen är öppen för media och allmänhet.

Riksdagen uppmanar regeringen att se över flera hälso- och sjukvårdsfrågor

Torsdag 16 maj 2019

Riksdagen riktar tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om att se över flera frågor som rör hälso- och sjukvård. Bland annat anser riksdagen att regeringen bör återkomma med förslag om att utveckla vårdvalet i den specialiserade öppenvården.