Aktuellt

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 19 november 2019

Fredagen den 22 november klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för utrikes frågor, rådet för konkurrenskraft om rymd och forskning samt rådet för konkurrenskraft om inre marknad och industri. Peter Eriksson (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete, Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, Anna Hallberg (S), utrikeshandelsminister och Lena Micko (S), civilminister, återrapporterar även från olika möten i rådet.

Ingen misstroendeförklaring mot justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Fredag 15 november 2019

Riksdagen röstade under fredagen nej till Sverigedemokraternas begäran om att rikta en misstroendeförklaring mot justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S). 131 ledamöter röstade nej till misstroendeförklaringen, 57 ledamöter avstod från att rösta och 151 ledamöter röstade ja.

Särskild debatt om verkställighet av utvisning av personer som utgör säkerhetshot

Fredag 15 november 2019

Fredagen den 29 november klockan 9 håller riksdagen en särskild debatt om verkställighet av utvisning av personer som utgör säkerhetshot. Moderaterna har begärt debatten. Från regeringen deltar inrikesminister Mikael Damberg (S).

Konstitutionsutskottet föreslår att landsting får termen region

Fredag 15 november 2019

Regeringen vill att termen landsting formellt ändras till region. Dessutom ska större hänsyn tas till berörda parters synpunkter vid ändringar i regionindelningen. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslagen. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen uppmanar regeringen att ta fram bestämmelser som i högre grad motsvarar reglerna om synpunkter vid ändringar i kommunindelningen.

Tydligare regler och skärpta straff för forskning som bryter mot etikreglerna

Fredag 15 november 2019

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om tydligare regler för hur forskning ska etikprövas, och skärpta straff för forskning som bryter mot reglerna.

Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Torsdag 14 november 2019

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att genomföra EU:s femte penningtvättsdirektiv i den svenska lagstiftningen. Syftet är att underlätta kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, särskilt med tanke på den ökade användningen av nya tekniska tjänster och risker som hör ihop med virtuella valutor.

Straffet för köp av sexuell handling av barn skärps

Torsdag 14 november 2019

Regeringen har föreslagit att minimistraffet för köp av sexuell handling av barn höjs från böter till fängelse och att maximistraffet höjs från fängelse i två år till fängelse i fyra år. Riksdagen sa ja till regeringens förslag, men uppmanade samtidigt regeringen att höja minimistraffet ytterligare.

Studierna av jämställdheten i riksdagen fortsätter

Torsdag 14 november 2019

Den 6 november beslutade riksdagsstyrelsen att styrelsens arbetsgrupp för jämställdhet ska genomföra två studier. Studierna ska undersöka ledarskapets betydelse för en jämställd arbetsmiljö för ledamöter, samt könsskillnader i ledamöters dagliga arbete.

Finansutskottet föreslår ja till ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och regioner

Torsdag 14 november 2019

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ändringar i kostnadsutjämningssystemet. Förslaget innebär bland annat att större hänsyn kommer att tas till socioekonomiska faktorer och merkostnader för glesbygden.

Livstidsstraff ska oftare komma i fråga vid mord

Onsdag 13 november 2019

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att skärpa straffet för mord. Syftet är att livstidsstraff ska kunna komma i fråga i betydligt större utsträckning än tidigare. Riksdagen uppmanade också regeringen att återkomma med ett förslag om att mord och vissa andra brott inte längre ska kunna preskriberas, om inte den som begick brottet var under 18 år när det begicks.

Ändrade regler ska underlätta för den som vill flytta sin pensionsförsäkring

Onsdag 13 november 2019

Regeringen har föreslagit att flytt av försäkringssparande ska kunna göras på ett effektivare sätt. Det innebär bland annat att det förtydligas och begränsas vilka typer av kostnader som företagen får ta ut avgifter för när en person flyttar sitt försäkringssparande. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Uppsatstävling för studenter

Onsdag 13 november 2019

Från och med 2020 kan högskolestudenter delta i en årlig uppsatstävling om riksdagen. De vinnande bidragen kan skrivas inom valfritt ämne men ska ha en tydlig koppling till riksdagen. Två vinnare kommer att utses varje år.

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Vitryssland

Onsdag 13 november 2019

Den 17 november hålls parlamentsval i Vitryssland. Fem riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet. Margareta Cederfelt (M) är samordnare för den internationella delegationen.

Statsminister Stefan Löfven (S) inleder partiledardebatten om EU 13 november 2019. Foto: Anders Löwdin

EU-politisk partiledardebatt i riksdagen

Onsdag 13 november 2019

Onsdag 13 november var det EU-politisk partiledardebatt i riksdagens kammare. Debatten inleddes av statsministern, som redogjorde för regeringens prioriteringar i EU-arbetet. Det var första gången en sådan debatt genomfördes.

Riksdagsstyrelsen föreslår ny ledningsstruktur för Riksrevisionen

Onsdag 13 november 2019

Riksdagsstyrelsen har beslutat om ett förslag om Riksrevisionens framtida ledningsstruktur. Förslaget innebär att Riksrevisionen ska ledas av endast en riksrevisor, med en ställföreträdande riksrevisor vid sin sida. Riksdagen ska ta ställning till förslaget i början av 2020.

Förslag till skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Tisdag 12 november 2019

Regeringen har lagt fram förslag som har till syfte att förbättra möjligheterna att arbeta mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet vill samtidigt att regeringen undersöker möjligheterna att införa hårdare sanktioner om någon överträder reglerna om verkligt huvudmannaskap enligt registerlagen.

Finansutskottet föreslår ja till ny lag om tjänstepensionsföretag

Tisdag 12 november 2019

Ett enigt finansutskott föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om nya regler för en ny typ av företag, tjänstepensionsföretag. Utskottet vill också att regeringen gör flera ändringar i de nya reglerna och föreslår att riksdagen ska rikta fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 12 november 2019

Fredagen den 15 november klockan 10 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för allmänna frågor, jordbruk- och fiskefrågor, utbildning,- ungdom,- kultur och idrottsfrågor samt utrikeshandelsfrågor. EU-minister Hans Dahlgren (S), landsbygdsminister Jennie Nilsson (S), kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) och Anna Hallberg (S) återrapporterar även från olika möten i rådet.

Ändrade regler ska underlätta för den som vill flytta sin pensionsförsäkring

Torsdag 7 november 2019

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag om en effektivare flytträtt av försäkringssparande. Utskottet menar samtidigt att det behövs ytterligare åtgärder för att stärka konsumentmakten och förbättra rätten att flytta sitt försäkringssparande.

Förste vice talmannen besökte Uppsala

Tisdag 5 november 2019

Förste vice talman Åsa Lindestam (S) besökte Uppsala län den 8–9 november. Programmet under de två dagarna hade fokus på demokrati och gjordes som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomfördes i samarbete med landshövding Göran Enander.