Aktuellt

Ja från finansutskottet till regeringens vårändringsbudget för 2019

Torsdag 13 juni 2019

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade inkomster och utgifter för år 2019 samt ändrad användning av anslag. Utskottet vill också att riksdagen säger ja till de lagändringar om olika skatter och avgifter som regeringen föreslår. Även regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken får godkänt av finansutskottet.

Arbetsmarknadsutskottet säger ja till ändrade konfliktregler på svensk arbetsmarknad

Torsdag 13 juni 2019

Arbetsmarknadsutskottet vill att riksdagen säger ja till ett förslag från regeringen som innebär utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister. SD och V har invändningar mot regeringens förslag.

Finansutskottet vill se förstärkta åtgärder mot penningtvätt

Torsdag 13 juni 2019

Regeringen bör utreda vad som kan göras ytterligare för att stärka arbetet mot penningtvätt. Det tycker ett enigt finansutskott som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om det.

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd bör utvärderas

Torsdag 13 juni 2019

Regeringen bör göra en oberoende utvärdering av Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd. Det anser ett enigt utrikesutskott, som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Kulturutskottets uppföljningsgrupp vill se förbättrade resultatredovisningar från regeringen

Torsdag 13 juni 2019

Mer enhetliga och mer heltäckande resultatredovisningar. Det är två önskemål från kulturutskottets uppföljningsgrupp som i en ny rapport har granskat regeringens resultatredovisning för utgiftsområdet kultur, medier, trossamfund och fritid.

Aktuell debatt om kapacitetsbrist i elsystemet

Torsdag 13 juni 2019

Den 14 juni höll riksdagen en aktuell debatt om kapacitetsbrist i elsystemet. Moderaterna hade begärt debatten. Från regeringen deltog energi- och digitaliserings­minister Anders Ygeman (S).

Statens roll på den digitala betalningsmarknaden bör utredas

Torsdag 13 juni 2019

Samhällets digitalisering har lett till att allt färre använder kontanter. Regeringen bör snarast tillsätta en utredning för att kartlägga statens och den privata sektorns roller och om det behövs en digital centralbanksvaluta, det tycker finansutskottet.

Åtgärder för att underlätta för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit

Onsdag 12 juni 2019

Regeringen föreslår vissa lagändringar som ska underlätta för de brittiska medborgare som bor i Sverige ifall Storbritannien lämnar EU utan ett avtal. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 15 juli 2019.

Tydligare regler för omhändertagande av barn i internationella situationer

Onsdag 12 juni 2019

Regeringen har föreslagit lagändringar som gör det tydligt att socialnämnden får omhänderta ett barn på en gång om det behöver tillfällig vård, även om svenska domstolar inte är behöriga att besluta om vård av barnet. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Miljöpartiets språkrör Per Bolund håller ett anförande i riksdagens talarstol. Foto: Anders Löwdin

Sista partiledardebatten för riksdagsåret

Onsdag 12 juni 2019

Den 12 juni höll riksdagen arbetsårets sista partiledardebatt. Då fick partiledarna möjlighet att argumentera för den politik de vill föra. Debatten går att se i efterhand via webb-tv. Den tolkades till teckenspråk och engelska.

Statsbesök av Sydkoreas president

Onsdag 12 juni 2019

Den 14 juni tas Sydkoreas president Moon Jae-in emot av riksdagens talman Andreas Norlén i samband med att presidenten avlägger statsbesök i Sverige. Media erbjuds att närvara när presidenten håller tal i Andrakammarsalen.

Det bör utredas om jägare ska få utökad vapengarderob

Onsdag 12 juni 2019

Regeringen bör utreda antalet vapen i en vapengarderob, tidsbegränsade vapenlicenser och reglerna för att ta med sig vapen inom EU, det anser justitieutskottet i några av sina tillkännagivanden. S, V och MP reserverar sig mot olika delar av förslagen.

Parlamentarisk kommitté bör se över och stärka äganderätten

Tisdag 11 juni 2019

Konstitutionsutskottet anser att en parlamentariskt sammansatt kommitté bör se över och stärka det grundlagsreglerade egendomsskyddet. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Aktuell debatt med anledning av landsbygdens förutsättningar

Måndag 10 juni 2019

Den 10 juni höll riksdagen en aktuell debatt med anledning av landsbygdens förutsättningar. Centerpartiet hade begärt debatten. Från regeringen deltog landsbygdsminister Jennie Nilsson (S). Debatten går att se i efterhand via webb-tv.

Aktuell debatt med anledning av försvarsberedningens förslag

Fredag 7 juni 2019

Den 10 juni höll riksdagen en aktuell debatt med anledning av försvarsberedningens förslag. Sverigedemokraterna hade begärt debatten. Från regeringen deltog försvarsminister Peter Hultqvist (S). Debatten går att se i efterhand via webb-tv.

Talman Andreas Norlén står upp tillsammans med kungafamiljen vid nationaldagsfirandet på Skansen. Foto: Henrik Montgomery / TT

Talmannen höll högtidstal på nationaldagen

Fredag 7 juni 2019

Vid nationaldagsfirandet på Skansen den 6 juni höll riksdagens talman Andreas Norlén högtidstalet. På programmet stod också bland annat artistuppträdanden, nationalsången samt utdelning av flaggor och fanor.

Ny lag för att främja god forskningssed och pröva oredlighet i forskning

Onsdag 5 juni 2019

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om nya regler mot fusk och grov oaktsamhet i forskning. M och SD reserverar sig mot olika delar av förslaget.

Regeringen bör se över regleringen för idrottsgymnasier

Onsdag 5 juni 2019

Utbildningsutskottet anser att det ska finns goda möjligheter att kombinera gymnasiestudier med elitidrott. Utskottet uppmanar därför regeringen att se över om det behövs särskilda regleringar för idrottsgymnasier som möter olika idrotters behov och förutsättningar.

Riksdagsledamöter observerar presidentvalet i Kazakstan

Onsdag 5 juni 2019

Den 9 juni hålls presidentval i Kazakstan. Fem svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

KU håller pressträff i presscenter. Foto: Anders Löwdin

KU:s granskning av regeringen är klar

Tisdag 4 juni 2019

Konstitutionsutskottet, KU, är klart med sin årliga granskning av regeringen. Totalt har KU behandlat 18 anmälningar från riksdagsledamöterna. I tre granskningar pekar KU på att det har förekommit brister.