Aktuellt

Extra KU-sammanträde med riksrevisorerna

Konstitutionsutskottets ordförande har efter samråd med vice ordföranden beslutat att kalla till ett extra utskottssammanträde den 5 augusti kl 11 för information och diskussion om Riksrevisionen. Vid sammanträdet kommer riksrevisorerna att medverka.

Talmannen kommenterar attacken i Nice

– Ännu en gång har Frankrike drabbats av ett ofattbart våldsdåd. Den här gången på själva nationaldagen då man hyllar frihet, jämlikhet och broderskap. Mina varmaste tankar går till offren och deras familjer och till hela Frankrikes folk, säger talman Urban Ahlin.

Samråd om Kina och stöd till mjölk- och grisbönder

Regeringen samråder med EU-nämnden den 15 juli. Ett par av de frågor som ska diskuteras är EU:s relation till Kina samt stöd till mjölk- och grisbönder.

Samråd om penningtvätt och investeringar

Regeringen samråder med EU-nämnden den 8 juli. Ett par av de frågor som ska diskuteras är bekämpning av penningtvätt och det fortsatta arbetet med investeringsplanen för Europa.

Besök riksdagens monter i Almedalen

Riksdagsförvaltningen finns på plats under Almedalsveckan den 3-6 juli. Välkommen till vår monter där vi svarar på frågor om bland annat riksdagen, den demokratiska processen och riksdagens digitala kanaler.

Riksdagsledamöter deltar i OSSE:s sommarmöte i Tbilisi

Den 1-5 juli deltar svenska riksdagsledamöter i OSSE:s parlamentariska församlings sommarsession i Tbilisi, Georgien. Församlingen kommer att debattera och uppmärksamma bland annat den rådande säkerhetssituationen i Europa, flyktingkatastrofen vid Medelhavet och terrorism.

Riksrevisorernas löner höjs

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna har fattat beslut om lön för de tre riksrevisorerna.

Svenska ledamöter debatterade migration i Europarådets parlamentariska församling

Den 20-24 juni höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, sin tredje session för året i Strasbourg. Svenska riksdagsledamöter deltog aktivt i debatterna. Överst på agendan stod migration med fokus på situationen i Grekland samt utvecklingen för demokratin i Turkiet.

Öppet samråd i EU-nämnden inför EU-toppmöte

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde den 28 juni. Vid sammanträdet samråder statsminister Stefan Löfven (S) med EU-nämnden inför möte i Europeiska rådet den 28-29 juni.

Per Bill (M), Veronica Palm (S) och Lena Ek (C) sitter i kammaren i väntan på att avtackningen ska börja. Foto: Melker Dahlstrand

Talmannen tackade av ledamöter

Den 22 juni höll talman Urban Ahlin ett tal i kammaren inför sommaren. Talmannen tackade också av de ledamöter som lämnat sina uppdrag.

Foto: Tomas Winje Øijord / TT

Säkerhetspolisen får förlängd rätt att övervaka elektronisk kommunikation

Säkerhetspolisen får förlängd rätt att hämta in uppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet för vissa samhällsfarliga brott. Giltighetstiden förlängs i ett år, till och med den 31 december 2017. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

EU-förslag strider mot subsidiaritetsprincipen

Riksdagen tycker precis som EU-kommissionen att samarbetet mellan de myndigheter som har ansvar för konsumentskyddet behöver bli bättre. Dessutom bör det regleras på EU-nivå. Däremot anser riksdagen att delar av förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

En grupp flyktingar står tillsammans med en ordningsvakt på perrongen på centralstationen i Malmö Foto: Tomislav Stjepic / Migrationsverket

Det kan bli svårare att få uppehållstillstånd i Sverige

Sverige ska tillfälligt införa tidsbegränsade uppehållstillstånd. Rätten till anhöriginvandring ska begränsas och försörjningskraven skärpas. Riksdagen sa ja till det förslaget från regeringen. Samtidigt riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om urvalet av så kallade kvotflyktingar.

En hand håller i en enkrona. Foto: Hans Wretling / Matton.

Ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken

Riksdagen sa ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i regeringens ekonomiska vårproposition. Riksdagen sa också i stort ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade inkomster och utgifter för 2016.

Penningpolitiken och Riksbankens oberoende bör ses över

Riksdagen har behandlat en utvärdering av Riksbankens penningpolitik för åren 2010-2015. I samband med detta uppmanade riksdagen regeringen bland annat att så fort som möjligt tillsätta en parlamentarisk utredning av det svenska penningpolitiska ramverket och riksbankslagen.

Statsrådens arvoden höjs

Statsrådens arvoden höjs från den 1 juli 2016. Arvodet till statsministern höjs med 4 000 kronor per månad till 164 000 kronor. Arvodet till övriga statsråd höjs med 3 000 kronor per månad till 130 000 kronor.

Samråd om uppföljning av Storbritanniens folkomröstning och ekologiskt jordbruk

Regeringen samråder med EU-nämnden den 22 juni. Ett par av de frågor som ska diskuteras är dagordningen inför möte i Europeiska rådet, där resultatet av Storbritanniens EU-folkomröstning följs upp, och en ny handlingsplan för ekologiskt jordbruk.

Utvecklingen i Turkiet på agendan på möte i Europarådets parlamentariska församling

Den 20–24 juni är det sommarsession i Europarådets parlamentariska församling, PACE. Den svenska delegationen till PACE består av sex ordinarie ledamöter och sex suppleanter. Under sessionsveckan i Strasbourg kommer ledamöterna att debattera och rösta om ett antal resolutioner.

Talmannens uttalande om mordet på den brittiska parlamentarikern Jo Cox

Talman Urban Ahlin uttalade efter dådet mot den brittiska parlamentarikern Jo Cox att det också är en attack på demokratin: – Det är sorgliga nyheter om attacken på parlamentarikern Jo Cox. Det är en attack på demokratin och på alla som arbetar i demokratins tjänst. Mina tankar och djup medkänsla finns förstås hos Jo Cox familj och kollegor, säger Urban Ahlin.

Aktuell debatt om situationen i utsatta stadsdelar

Den 17 juni hölls en aktuell debatt om situationen i utsatta stadsdelar. Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S) deltog. Debatten hölls på begäran av Liberalerna. Den går att se i efterhand via webb-tv.