Aktuellt

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Vitryssland

Onsdag 13 november 2019

Den 17 november hålls parlamentsval i Vitryssland. Fem riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet. Margareta Cederfelt (M) är samordnare för den internationella delegationen.

Statsminister Stefan Löfven (S) inleder partiledardebatten om EU 13 november 2019. Foto: Anders Löwdin

EU-politisk partiledardebatt i riksdagen

Onsdag 13 november 2019

I dag är det EU-politisk partiledardebatt i riksdagens kammare. Debatten inleddes av statsministern, som redogjorde för regeringens prioriteringar i EU-arbetet. Det är första gången en sådan debatt genomförs.

Riksdagsstyrelsen föreslår ny ledningsstruktur för Riksrevisionen

Onsdag 13 november 2019

Riksdagsstyrelsen har beslutat om ett förslag om Riksrevisionens framtida ledningsstruktur. Förslaget innebär att Riksrevisionen ska ledas av endast en riksrevisor, med en ställföreträdande riksrevisor vid sin sida. Riksdagen ska ta ställning till förslaget i början av 2020.

Förslag till skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Tisdag 12 november 2019

Regeringen har lagt fram förslag som har till syfte att förbättra möjligheterna att arbeta mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet vill samtidigt att regeringen undersöker möjligheterna att införa hårdare sanktioner om någon överträder reglerna om verkligt huvudmannaskap enligt registerlagen.

Finansutskottet föreslår ja till ny lag om tjänstepensionsföretag

Tisdag 12 november 2019

Ett enigt finansutskott föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om nya regler för en ny typ av företag, tjänstepensionsföretag. Utskottet vill också att regeringen gör flera ändringar i de nya reglerna och föreslår att riksdagen ska rikta fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 12 november 2019

Fredagen den 15 november klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för allmänna frågor, jordbruk- och fiskefrågor, utbildning,- ungdom,- kultur och idrottsfrågor samt utrikeshandelsfrågor. EU-minister Hans Dahlgren (S), landsbygdsminister Jennie Nilsson (S), kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) och Anna Hallberg (S) återrapporterar även från olika möten i rådet.

Ändrade regler ska underlätta för den som vill flytta sin pensionsförsäkring

Torsdag 7 november 2019

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag om en effektivare flytträtt av försäkringssparande. Utskottet menar samtidigt att det behövs ytterligare åtgärder för att stärka konsumentmakten och förbättra rätten att flytta sitt försäkringssparande.

Förste vice talmannen besökte Uppsala

Tisdag 5 november 2019

Förste vice talman Åsa Lindestam (S) besökte Uppsala län den 8–9 november. Programmet under de två dagarna hade fokus på demokrati och gjordes som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomfördes i samarbete med landshövding Göran Enander.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Måndag 4 november 2019

Fredagen den 8 november klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för utrikesfrågor samt försvarsfrågor. Statssekreterare Jan-Olof Lind återrapporterar även från ett möte i rådet den 14 maj och från ett informellt ministermöte den 28–29 augusti och kabinettssekreterare Annika Söder återrapporterar från ett möte i rådet den 14 oktober.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Måndag 4 november 2019

Onsdagen den 6 november klockan 13 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, utbildning-, ungdom-, kultur- och idrottsfrågor samt budgetfrågor. Finansminister Magdalena Andersson (S) återrapporterar även från ett möte i rådet den 10 oktober och utbildningsminister Anna Ekström (S) återrapporterar från ett möte i rådet den 22 maj. Vidare återrapporterar statssekreterare Max Elger från ett möte i rådet den 16 och 19 november.

Nordiska rådet 28-31 oktober 2019. Nordiska flaggor utanför riksdagshuset Foto: Anders Löwdin

Nordiska rådets session tog plats i riksdagen

Måndag 28 oktober 2019

Den 28 oktober–31 oktober pågick Nordiska rådets session i riksdagen. Under veckan arrangerades en mängd debatter och möten. Du kan se stora delar av programmet i efterhand via riksdagens webb-tv.

Aktuell debatt 25 okt 2019 med Eva Nordmark (S) Foto: Anders Löwdin

Aktuell debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

Torsdag 24 oktober 2019

Fredagen den 25 oktober klockan 9 höll riksdagen en aktuell debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet. Det var Vänsterpartiet som begärde debatten. Från regeringen deltog arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

Drönare i luften med fjäll och skog i bakgrunden Foto: Peter Lydén/Johnér

Skyddet av samhällsviktiga verksamheter ska öka

Onsdag 23 oktober 2019

Fler skyddsvärda verksamheter ska kunna bli skyddsobjekt. Skyddsvakters möjlighet att ingripa mot obemannade farkoster, som drönare, ska förstärkas. Det innebär bland annat att den som bevakar ett skyddsobjekt ska få befogenhet att ingripa med våld mot en obemannad farkost om inget annat hjälper.

Entrén till tv-huset i Stockholm Foto: Ulf Grünbaum/TT

Villkor och riktlinjer för public service

Onsdag 23 oktober 2019

Det uppdrag och de villkor som gäller för SR, SVT och UR under den pågående tillståndsperioden ska i stort gälla även under nästa period. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen riktade samtidigt en uppmaning till regeringen om att tillsätta en utredning som ser över olika möjligheter att organisera förhandsprövning av tjänster så att regeringen inte är den sista instansen.

Möjligheten att ta fram statistik över hushållens tillgångar och skulder bör utredas

Onsdag 23 oktober 2019

Riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att utreda hur en detaljerad statistik över hushållens tillgångar och skulder ska kunna byggas upp och användas, utan att den personliga integriteten och personuppgiftsskyddet åsidosätts.

Nordiska rådets svenska delegation. Gruppbild. Foto: Riksdagsförvaltningen

Klimat, säkerhet och demokrati debatteras när Nordiska rådet möts i Stockholm

Onsdag 23 oktober 2019

Den 28–31 oktober samlas nordiska parlamentariker, statsministrar och en rad andra ministrar i Stockholm till Nordiska rådets 71:a session. Högt på agendan står bland annat hållbarhet, klimat och säkerhetsfrågor.

Öppet seminarium om att redovisa resultat

Måndag 21 oktober 2019

Den 24 oktober höll kulturutskottet ett öppet seminarium på temat Att redovisa resultat. Seminariet går att se i efterhand via webb-tv.

Riksdagens delegation till IPU-mötet tillsammans med Sveriges ambassadör i Serbien, Jan Lundin. Foto: Riksdagsförvaltningen

Riksdagsledamöter aktiva vid IPU-möte i Belgrad

Måndag 21 oktober 2019

Den 12–17 oktober deltog en delegation från riksdagen vid den Interparlamentariska unionens (IPU) 141:e session i Belgrad, Serbien.

Det bör utredas hur förhandsprövning inom public service ska gå till

Torsdag 17 oktober 2019

Kulturutskottet vill att regeringen så snart som möjligt utreder möjligheten att införa ett system där det inte är regeringen som är den sista instansen när tjänster inom public service förhandsprövas. Utskottet riktar därför en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Två pensionärer på promenad. Foto: TT

Ja till höjda åldersgränser i pensionssystemet och riktålder för pension

Onsdag 16 oktober 2019

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att höja åldersgränsen för när inkomstgrundad ålderspension kan tas ut från 61 till 62 års ålder, och att göra vissa anpassningar till höjningen av åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning till 68 år från och med 2020.