Aktuellt

Riksdagsledamot observerade andra omgången av presidentvalet i Nordmakedonien

Fredag 3 maj 2019

Den 5 maj hölls andra omgången av presidentvalet i Nordmakedonien. En svensk riksdagsledamot ingick i en internationell delegation som observerade valet.

Tillståndsprocessen för gruv- och mineralnäringen bör förenklas

Torsdag 2 maj 2019

Tillståndsprocesserna för gruv- och mineralnäringen bör förenklas och förkortas för att stärka den svenska gruvverksamheten. Det tycker näringsutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att återkomma med konkreta förslag om detta. S, V, L och MP reserverar sig mot förslaget.

Högstadie- och gymnasieskolor bör kunna ge elever skriftligt ordningsomdöme

Torsdag 2 maj 2019

Riksdagen har riktat ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att det bör vara möjligt att ge elever på högstadiet och gymnasiet ett skriftligt ordningsomdöme i terminsbetygen. Detta för att skolorna ska kunna ha stärkt fokus på ordning.

KU föreslår Katarina Påhlsson och Per Lennerbrant som nya justitieombudsmän

Torsdag 2 maj 2019

Ett enigt konstitutionsutskott (KU) beslutade vid torsdagens sammanträde att föreslå att riksdagen väljer hovrättslagmannen Katarina Påhlsson och chefsrådmannen, tillika före detta lagmannen Per Lennerbrant till nya justitieombudsmän.

Människor på riksbron på väg till öppet hus Foto: Melker Dahlstrand

Fira demokratin under Öppet hus

Lördag 27 april 2019

Lördagen den 27 april arrangerar riksdagen Öppet hus. Denna gång slår vi upp portarna under Kulturnatt Stockholm, klockan 18–24.

Nya skatteregler för generationsskifte mellan närstående i fåmansföretag

Fredag 26 april 2019

Det bör vara samma skatteregler som gäller oavsett om man överlåter sitt fåmansföretag inom eller utom familjen, det föreslår regeringen. Skatteutskottet anser att riksdagen bör säga ja till regeringens förslag. V och KD har invändningar i varsin reservation.

Skatteutskottet kritiskt till EU:s förslag om ändrat beslutsfattande i skattefrågor

Fredag 26 april 2019

Skatteutskottet är mycket kritiskt till EU-kommissionens förslag om att det inte längre ska krävas enhällighet bland EU:s medlemsländer i beslutsfattande av skattefrågor. Utskottet anser att det även fortsättningsvis ska vara upp till varje medlemsland hur skatter ska tas ut och fördelas.

Fyra uppmaningar till regeringen om kriminalvårdsfrågor

Torsdag 25 april 2019

Riksdagen riktade fyra tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen inom området kriminalvård. Ett av dem handlar om att Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott bör förstärkas.

Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket - gemensamt servicekontor i centrala Malmö. Foto: Johan Nilsson / TT

Statens servicecenter får ny roll i att erbjuda statlig service lokalt

Onsdag 24 april 2019

Den statliga service som Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket erbjuder lokalt ska samlas i en sammanhållen organisation som Statens servicecenter får ansvar för.

Regeringen bör göra det lättare att ändra andelstal i gemensamhetsanläggningar

Onsdag 24 april 2019

Samfällighetsföreningar, exempelvis vägföreningar, bör själva kunna besluta om att ändra andelstalen för fastigheter som ingår i föreningen. Det tycker civilutskottet, som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att skyndsamt utreda en lagändring.

Aktuell debatt om Arbetsförmedlingens organisationsförändring

Onsdag 17 april 2019

Den 3 maj höll riksdagen en aktuell debatt med anledning av Arbetsförmedlingens organisationsförändring. Vänsterpartiet hade begärt debatten. Från regeringen deltog arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Debatten går att se i efterhand via webb-tv.

Riksdagsledamöter observerade presidentvalet i Ukraina

Tisdag 16 april 2019

Den 21 april hölls den andra omgången av presidentvalet i Ukraina. Två svenska riksdagsledamöter ingick i en internationell delegation som observerade valet.

Riksdagsledamöter observerade presidentvalet i Nordmakedonien

Måndag 15 april 2019

Den 21 april hölls presidentval i Nordmakedonien. Tre svenska riksdagsledamöter ingick i en internationell delegation som observerade valet.

Regeringen bör arbeta för att reningsverk ska kunna hantera läkemedelsrester

Fredag 12 april 2019

Läkemedel och andra föroreningar hamnar i avloppsvattnet, men idag är det få reningsverk som klarar av att hantera sådana ämnen. Därför vill miljö- och jordbruksutskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, om det till regeringen.

En häktesvakt öppnar dörren till en cell på häktet i Huddinge. Foto: Claudio Bresciani / TT

Riksdagen riktar uppmaningar till regeringen om straffrättsliga frågor

Torsdag 11 april 2019

Riksdagen beslutade att rikta tolv uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om straffrättsliga frågor. Bland annat anser riksdagen att regeringen bör se över straffskalorna för sexualbrott och höja minimistraffen för våldtäkt av normalgraden och sexuellt övergrepp.

En nyfödd bebis ligger i sina föräldrars famn. Foto: Christine Olsson / TT

Utredningar om faderskap bör förenklas

Torsdag 11 april 2019

Det bör bli enklare för nyblivna ogifta föräldrar att bekräfta vem som är pappa till barnet, bland annat genom en digital bekräftelse inom 14 dagar efter att barnet har fötts. Det anser riksdagen, som riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att skynda på med lagändringar om detta.

Avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna

Torsdag 11 april 2019

Riksdagen godkände ett nytt avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna och sa därmed ja till regeringens förslag. Avtalet innehåller bestämmelser som samordnar de båda ländernas lagstiftning om ålders- efterlevande- och invaliditetspension, arbetsskada samt sjuk- och aktivitetsersättning.

Vårdansvaret för personer som både lider av psykisk ohälsa och beroendesjukdom bör samlas hos en huvudman

Torsdag 11 april 2019

Regeringen bör se över hur vårdansvaret för personer med psykisk ohälsa och beroendesjukdom kan samlas hos en huvudman. Det anser socialutskottet, som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Finansminister Magdalena Andersson (S) skakar hand med talmannen Foto: Anders Löwdin

Debatt om den ekonomiska vårpropositionen

Onsdag 10 april 2019

Den 10 april lämnade finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens ekonomiska vårproposition till riksdagen. Samtidigt lämnade regeringen även vårändringsbudgeten för 2019. Klockan 13 hölls en debatt där partiernas ekonomiskpolitiska talespersoner deltog.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Onsdag 10 april 2019

EU-nämnden höll ett öppet sammanträde onsdagen den 10 april. Statsminister Stefan Löfven (S) informerade och samrådde inför det extrainsatta mötet i Europeiska rådet senare under dagen. Vid Europeiska rådets möte diskuterades Storbritanniens utträde ur EU. Sammanträdet går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.