Aktuellt

Förslag för att motverka osakliga könsskillnader

Fredag 14 februari 2020

Regeringen bör ge Försäkringskassan i uppdrag att följa upp utfärdade läkarintyg för män och kvinnor. Dessutom bör regeringen tillsätta en utredning för att minska osakliga könsskillnader vid sjukfrånvaro. Det tycker socialförsäkringsutskottet, som vill att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om det.

Öppen utfrågning om arbetet mot överskuldsättning

Fredag 14 februari 2020

Den 20 februari håller civilutskottet en öppen utfrågning om arbetet mot överskuldsättning. Utfrågningen är öppen för allmänhet och media och sänds via webb-tv.

Diplomatiska kåren i Andrakammarsalen Foto: Riksdagsförvaltningen

Talmannen höll tal vid mottagning för diplomatiska kåren

Fredag 14 februari 2020

Talmannen höll den 12 februari ett tal vid den mottagning för diplomatiska kåren som hölls med anledning av den utrikespolitiska debatten. 

En polis i insatskläder tar ut något ur bakluckan på en polisbuss. Foto: Jeppe Gustafsson / TT

Svensk och norsk polis ska kunna samarbeta i krissituationer

Torsdag 13 februari 2020

I en krissituation ska särskilda insatsgrupper från svensk och norsk polis kunna bistå varandra. Biståndet kan bestå av utrustning, expertis eller i att tjänstemän hjälper till att genomföra en operation i grannlandet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslag att tillåta hemlig dataavläsning vid allvarliga brott

Torsdag 13 februari 2020

Hemlig dataavläsning ska vara tillåten när det finns misstankar om allvarliga brott, det föreslår regeringen. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget. M, SD, V och KD reserverar sig mot hela eller delar av förslaget.

Finansutskottet föreslår ändringar i statens budget för 2020 och 2,5 miljarder mer till välfärden

Torsdag 13 februari 2020

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ändringar i statens budget som innebär att 2,5 miljarder kronor mer går till kommuner och regioner. Ändringarna innebär att det så kallade ingångsavdraget inte ska införas och att tre andra områden får mindre pengar. Förslaget är ett så kallat utskottsinitiativ.

Socialutskottet vill att regeringen ser över hivpositivas informationsplikt

Torsdag 13 februari 2020

Regeringen bör se över om smittskyddslagen fyller sin funktion när det gäller informationsplikten för hivpositiva. Regeringen bör även låta ta fram förebyggande åtgärder för att främja hbtq-personers psykiska hälsa. Det anser socialutskottet, som riktar två tillkännagivanden till regeringen om detta. SD har invändningar mot ena förslaget till tillkännagivande.

Förslag att narkotikapolitiken bör utvärderas

Torsdag 13 februari 2020

Regeringen bör utvärdera den nuvarande narkotikapolitiken och ta initiativ till en nollvision när det gäller dödsfall som orsakas av narkotika, det anser ett enigt socialutskott.

Utrikespolitisk debatt med Ann LInde (S) och Hans Wallmark (M) som håller upp ett vitt papper framför sig i talarstolen Foto: Anders Löwdin

Debatt om Sveriges utrikespolitik

Onsdag 12 februari 2020

Onsdag den 12 februari var det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Ann Linde (S) inledde med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken.

Talmannen på officiellt besök i Estland

Onsdag 12 februari 2020

Talman Andreas Norlén besöker Estland den 13 och 14 februari tillsammans med fem svenska riksdagsledamöter. Programmet under de två dagarna innehåller möten med företrädare för Estlands parlament och regering samt besök i de gamla svenskbygderna.

Förslag till ändrad ledningsorganisation för Riksrevisionen

Tisdag 11 februari 2020

Riksrevisionen föreslås få en ny ledningsstruktur. Det innebär bland annat att myndigheten ska ledas av en enda riksrevisor som har ansvar för verksamheten inför riksdagen. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget. Vänsterpartiet har invändningar i två reservationer.

Regionerna får besluta om förordnande att arbeta inom hälso- och sjukvården

Onsdag 5 februari 2020

Patientsäkerhetslagen ändras. Ändringen innebär att regionerna får tillbaka rätten att förordna personal utan legitimation att utöva ett så kallat ensamrättsyrke, det vill säga apotekare, barnmorska, läkare, receptarie och tandläkare. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förste vice talman Åsa Lindestam (S) på besök i Uzbekistan. Foto: Riksdagsförvaltningen

Förste vice talmannen besökte Kirgizistan och Uzbekistan

Tisdag 4 februari 2020

Förste vice talman Åsa Lindestam besökte Kirgizistan och Uzbekistan i slutet av januari i sällskap av en riksdagsdelegation.

Talmannen höll tal vid brittiskt besök i riksdagen

Måndag 3 februari 2020

Den 31 januari, dagen då Storbritannien lämnade EU, besökte landets ambassadör Judith Gough riksdagen. I samband med besöket höll talmannen ett tal.

Person som går och bär på två plastkassar Foto: Berit Roald / NTB scanpix / TT 

Ny skatt på plastkassar

Onsdag 29 januari 2020

För att minska mängden förpackningar och förpackningsavfall införs en ny skatt på bärkassar av plast. De nya reglerna börjar gälla den 1 mars 2020.

Statsminister Stefan Löfven (S), talman Andreas Norlén och kronprinsessan Victoria vid tända ljus under en minneshögtid med anledning av 75-årsdagen av koncentrationslägret Auschwitz befrielse. FotoL: Lise Åserud / TT

Talmannen deltog i ceremoni till minnet av Förintelsen

Onsdag 29 januari 2020

Den 27 januari högtidlighölls minnet av Förintelsen vid en stor internationell minnesceremoni i dödslägret Auschwitz-Birkenau som befriades på dagen för 75 år sedan. Talman Andreas Norlén deltog, tillsammans med kronprinsessan, statsministern samt sju överlevande i ceremonin.

Talman Andreas Norlén invigde demokratiutställningen på Sigtuna museums utställningslokal i Valsta. Foto: Riksdagsförvaltningen

Talmannen besökte Stockholms län

Tisdag 28 januari 2020

Talman Andreas Norlén besökte Stockholms län den 24–25 januari. Programmet hade fokus på demokrati och var ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomfördes i samarbete med landshövding Sven-Erik Österberg.

Riksdagen bjuder in 349 gymnasieelever från hela landet

Tisdag 28 januari 2020

Årets omgång av Ungdomens riksdag äger rum i Riksdagshuset i Stockholm den 3 februari 2020. Genom att skriva motioner, arbeta i utskott och debattera i kammaren får 349 av landets gymnasieelever se på nära håll hur det är att vara riksdagsledamot för en dag.

Öppen utfrågning om fintech, cyberhot och finansiell stabilitet

Måndag 27 januari 2020

Den 28 januari håller finansutskottet en öppen utfrågning på temat fintech och cyberhot – hur påverkas den finansiella stabiliteten? Utfrågningen är öppen för allmänhet och media och sänds via webb-tv.

Särskild debatt om mäns våld mot kvinnor

Fredag 24 januari 2020

Den 28 januari klockan 13 höll riksdagen en särskild debatt om mäns våld mot kvinnor. Vänsterpartiet hade begärt debatten. Från regeringen deltog jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).