Aktuellt

Folk som promenerar på väg mot Riksdagshuset. Foto: Melker Dahlstrand.

Riksdagsarbetet under sommaren

Den 3 och 10 september är det interpellationsdebatter i kammaren. Då svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagens ledamöter. Det nya riksdagsåret, riksmöte 2015/16, inleds den 15 september. Fram till riksmötets öppnande fortsätter ledamöterna sitt riksdagsarbete på hemorten. De kan också ställa skriftliga frågor till ministrarna i regeringen.

Europarådets parlamentariska församling antar resolution om mänskliga rättigheter i Azerbajdzjan

Den svenska delegationen till Europarådets parlamentariska församling deltog vid sessionen i Strasbourg den 22–26 juni. Vid mötet antogs bland annat en resolution gällande mänskliga rättigheter i Azerbajdzjan. På agendan stod även konflikten mellan Ryssland och Ukraina, migration samt skydd för visselblåsare. FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon talade.

Öppet samråd i EU-nämnden inför EU-toppmöte

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde den 24 juni. Vid sammanträdet samråder statsminister Stefan Löfven (S) med EU-nämnden inför möte i Europeiska rådet den 25–26 juni.

Uppföljning av den nya fastighetsmäklarlagen

2011 började en ny fastighetsmäklarlag att gälla. Lagen syftar till att ge både köpare och säljare trygghet i samband med fastighetsaffärer som sker via mäklare samt att ge fastighetsmäklare goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Civilutskottet har beslutat att göra en uppföljning av om lagen har fått avsedd effekt.

Ministrarnas arvoden höjs

Ministrarnas arvoden höjs från den 1 juli 2015. Statsrådsarvodesnämnden har beslutat att arvodet till statsministern höjs med 4 000 kronor per månad till 160 000 kronor. Arvodet till övriga ministrar höjs med 3 000 kronor per månad till 127 000 kronor.

Riksrevisorernas löner höjs

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna har fattat beslut om lön för de tre riksrevisorerna från den 1 juli 2015.

Nya regler för övervakning inom EU

En person som är misstänkt för brott i Sverige men bor i ett annat EU-land ska framöver kunna övervakas i landet där han eller hon bor i stället för att vara häktad här. En misstänkt person som bor i Sverige ska kunna övervakas här när en brottsutredning pågår i ett annat EU-land.

Ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken samt ändringar i statsbudgeten för 2015

Riksdagen sa ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i regeringens ekonomiska vårproposition. Riksdagen sa även ja till ändrat utgiftstak för åren 2015-2017 samt ändringar av statens inkomster och utgifter i den så kallade vårändringsbudgeten.

Samråd om EU-kommissionens förslag till EU-budget för 2016

Regeringen samråder med EU-nämnden den 18 juni. Några av de frågor som ska diskuteras är ett utkast till slutsatser inför möte i Europeiska rådet, EU:s förhållande till Asien och EU-kommissionens förslag till EU-budget för 2016.

Ny utredning om valfrihet, mångfald och kvalitet i välfärden föreslås

Riksdagen uppmanade regeringen att tillsätta en ny utredning som ska utreda utvecklade och delvis nya regler som ska garantera valfrihet, mångfald och kvalitet när välfärdstjänster utförs. En utgångspunkt ska vara att det ska ställas likadana krav på både privata och offentliga utförare.

Ny inriktning av försvaret

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om den försvarspolitiska inriktningen för åren 2016–2020. Förslaget innehåller mål för det militära samt civila försvaret. Det innebär också att krigsförbanden får en ny inriktning från 2016.

Colombias president på besök hos talmannen

Talman Urban Ahlin tog emot Colombias president Juan Manuel Santos i riksdagen den 15 juni.

Uppföljningen av finansiell samordning av rehabilitering klar

En arbetsgrupp inom socialförsäkringsutskottet har följt upp Finsam, lagen om finansiell samordning av rehabilitering. Uppföljningen har fokuserat på att beskriva och analysera de insatser som görs inom ramen för Finsam. Rapporten visar bland annat att färre personer är i behov av offentlig försörjning efter insatserna.

Antalet fristäder för förföljda konstnärer bör ökas

Regeringen bör verka för att ytterligare öka antalet så kallade fristäder i Sverige. Fristäder är platser i Sverige där förföljda konstnärer bland annat kan få skydd, boende och månadsstipendium.

Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar

Lagreglerna om Konkurrensverkets möjlighet att göra oanmälda platsundersökningar på företag, så kallade gryningsräder, kompletteras. Konkurrensverket ska få flytta ett företags elektroniskt lagrade information, till exempel bokföring och andra affärshandlingar, för fortsatt granskning i verkets lokaler.

Colombias president besöker talmannen

Colombias president Juan Manuel Santos besöker riksdagen under sitt besök i Sverige den 15 juni. Talman Urban Ahlin tar emot för ett möte.

Samråd om momsfrågor

Regeringen samråder med EU-nämnden den 12 juni. Några av de frågor som ska diskuteras är momsfrågor, könsfördelning i styrelser, behandling av personuppgifter, minskade nationella utsläpp samt märkning av ekologiska produkter.

Anna Kinberg Batra, Moderaternas partiledare, står i talarstolen och debatterar med statsminister Stefan Löfven (S) under partiledardebatten. Foto: Melker Dahlstrand.

Partiledare möttes i debatt

Den 10 juni var det partiledardebatt i riksdagen. Under debatten fick företrädare för alla riksdagspartier chansen att argumentera för den politik de vill föra.

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Turkiet

Fem riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar parlamentsvalet i Turkiet söndagen den 7 juni.

Talmannen tog emot Tanzanias president

Talman Urban Ahlin stod värd när Tanzanias president Jakaya Mrisho Kikwete med delegation besökte riksdagen den 4 juni.